Thuộc tính xử lí biểu mẫu trong HTML - HTML Form Attributes

 • Thanh Vo

  Tác giả

  Thanh Vo

 • Ngày đăng

  10 thg 10, 2022

 • Số lượt xem

  345 lượt xem


Những attribute thường dùng cho form trong HTML.

Action Attribute

Attribute actionxác định hành động sẽ được thực hiện khi biểu mẫu được gửi.

Thông thường, dữ liệu form được gửi đến tệp trên máy chủ khi người dùng nhấp vào nút submit.

Trong ví dụ dưới đây, dữ liệu form được gửi đến một file có tên "action_page.php". File này chứa tập lệnh phía máy chủ xử lý dữ liệu form.

Ví dụ

<form action="/action_page.php">  <label for="fname">Họ:</label><br>  <input type="text" id="fname" name="fname" value="John"><br>  <label for="lname">Tên:</label><br>  <input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe"><br><br>  <input type="submit" value="Submit"> </form>

Mẹo: Nếu attribute action bị bỏ qua, action sẽ được đặt thành trang hiện tại.

 

Target Attribute

Attribute target chỉ định nơi hiển thị phản hồi nhận được sau khi submit form.

Attribute target có thể có một trong các giá trị sau:

Giá trị Mô tả
_blank Phản hồi nhận được sẽ được hiển thị trong tab mới
_self Phản hồi nhận được sẽ được hiển thị trong tab hiện tại
_parent Phản hồi nhận được sẽ được hiển thị trong tab cha
_top Phản hồi nhận được sẽ được hiển thị trong phần thân cửa sổ
framename Phản hồi nhận được sẽ được hiển thị trong tên iframe

Giá trị mặc định của attribute target._self.

Ví dụ

<form action="/action_page.php" target="_blank">

 

Method Attribute

Attribute method là phương thức HTTP sẽ được sử dụng để gửi dữ liệu khi submit form.

Dữ liệu form có thể được gửi dưới dạng biến URL (với) hoặc dưới dạng phương thức HTTP (với) .method = "get" method = "post"

Phương thức HTTP mặc định khi submit form là GET.

Ví dụ method get

<form action="/action_page.php" method="get">

 

Ví dụ method post

<form action="/action_page.php" method="post">

Lưu ý về GET:

 • Thêm dữ liệu form vào URL, trong các cặp tên / giá trị
 • KHÔNG BAO GIỜ sử dụng GET để gửi dữ liệu nhạy cảm! (dữ liệu form đã gửi sẽ hiển thị trong URL!)
 • Độ dài của một URL bị giới hạn (2048 ký tự) Hữu ích cho việc gửi form khi người dùng muốn đánh dấu kết quả
 • GET tốt cho dữ liệu không an toàn, chẳng hạn như chuỗi truy vấn trong Google

Lưu ý về POST:

 • Thêm dữ liệu form bên trong nội dung của yêu cầu HTTP (dữ liệu form đã gửi không được hiển thị trong URL)
 • POST không có giới hạn về kích thước và có thể được sử dụng để gửi một lượng lớn dữ liệu.
 • Không thể đánh dấu các bài gửi form bằng POST
Mẹo: Luôn sử dụng POST nếu dữ liệu form chứa thông tin nhạy cảm hoặc thông tin cá nhân!

 

Autocomplete Attribute

Attribute autocomplete xem form nên bật hay tắt tính năng tự động hoàn thành.

Khi bật tính năng autocomplete, trình duyệt sẽ tự động hoàn thành các giá trị dựa trên các giá trị mà người dùng đã nhập trước đó.

Ví dụ

<form action="/action_page.php" autocomplete="on">

 

Novalidate Attribute

Attributet novalidate sẽ có giá trị là một boolean.

Khi xuất hiện, nó chỉ định rằng dữ liệu form (đầu vào) sẽ không được xác thực khi được gửi.

Ví dụ

<form action="/action_page.php" novalidate>

Tổng số đánh giá: 0

Xếp hạng: 5 / 5 sao

Danh sách bài học về HTML

Liên Kết Chia Sẻ

Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.