HTML Iframes

 • Thanh Vo

  Tác giả

  Thanh Vo

 • Ngày đăng

  9 thg 10, 2022

 • Số lượt xem

  364 lượt xem


HTML Iframes được dùng để chèn một trang web khác vào trang web hiện tại đơn giản bằng cách chèn một URL vào.

Cú pháp HTML Iframes

Thẻ HTML <iframe> chỉ định một khung nội tuyến. Khung nội tuyến được sử dụng để nhúng tài liệu khác vào trang HTML hiện tại.

Cú pháp

<iframe src="url" title="description"></iframe>

Mẹo: Hãy nhớ luôn truyền attribute title cho thẻ <iframe>. Điều này sẽ giúp chế độ screen readers để đọc nội dung của iframe là gì.

Iframe - Đặt Width và Height

Sử dụng attribute widthheight để chỉ định kích thước của khung nội tuyến.

Width và Height theo mặc định sẽ có đơn vị pixel.

Ví dụ

<iframe src="demo_iframe.htm" height="200" width="300" title="Ví dụ về Iframe"></iframe>

Hoặc bạn có thể thêm attribute style và sử dụng thuộc tính widthheight của CSS:

<iframe src="demo_iframe.htm" style="height:200px;width:300px;" title="Ví dụ về Iframe"></iframe>

 

Iframe - Xoá bỏ Border

Theo mặc định, iframe có border xung quanh nó.

Để xóa border, hãy thêm attribute style và sử dụng thuộc tính border của CSS.

Ví dụ

<iframe src="demo_iframe.htm" style="border:none;" title="Ví dụ về iframe"></iframe>

Với CSS, bạn cũng có thể thay đổi size, style và color của border iframe:

<iframe src="demo_iframe.htm" style="border:2px solid red;" title="Ví dụ về Iframe"></iframe>

 

Iframe - Target với thẻ a Link

Một iframe có thể được sử dụng làm khung mục tiêu cho một link.

Attribute target của link phải tham chiếu đến attribute name của iframe:

<iframe src="demo_iframe.htm" name="iframe_a" title="Ví dụ Iframe"></iframe>  <p><a href="https://truonghoclaptrinh.com/" target="iframe_a">truonghoclaptrinh.com</a></p>

Tổng số đánh giá: 0

Xếp hạng: 5 / 5 sao

Danh sách bài học về HTML

Liên Kết Chia Sẻ

Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.