Màu sắc trong HTML - HTML Colors

 • Thanh Vo

  Tác giả

  Thanh Vo

 • Ngày đăng

  6 thg 10, 2022

 • Số lượt xem

  306 lượt xem


HTML colors được chỉ định với tên màu được xác định trước hoặc với các giá trị RGB, HEX, HSL, RGBA hoặc HSLA.

Sử dụng color name

Trong HTML bạn có thể dùng color name để chỉ định màu sắc:

Tomato
Orange
DodgerBlue
MediumSeaGreen
Gray
SlateBlue
Violet
LightGray

 

Background Color

Bạn có thể chỉ định background color cho một element:

Nội dung
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Doloribus ex ad aut magni quidem vel ipsam enim. Nesciunt consequatur tempora unde voluptate est sapiente quo, fugiat delectus, cupiditate suscipit labore?

Ví dụ

<h1 style="background-color:DodgerBlue;">Hello World</h1> <p style="background-color:Tomato;">Lorem ipsum...</p>

 

Text Color

Bạn có thể thay đổi màu sắc của văn bản:

Hello World

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eveniet ipsa quidem, eligendi quaerat corporis velit laboriosam sunt voluptates eum illo error incidunt possimus, similique praesentium deleniti qui suscipit perspiciatis saepe?

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Ví dụ

<h3 style="color:Tomato;">Hello World</h3> <p style="color:DodgerBlue;">Lorem ipsum...</p> <p style="color:MediumSeaGreen;">Ut wisi enim...</p>

 

Border Color

Bạn có thể thay đổi màu sắc của đường viền:

Hello World

Hello World

Hello World

Ví dụ

<h1 style="border:2px solid Tomato;">Hello World</h1> <h1 style="border:2px solid DodgerBlue;">Hello World</h1> <h1 style="border:2px solid Violet;">Hello World</h1>

 

Các kiểu giá trị Color

Trong HTML để chỉ định màu bạn có thể sử dụng các giá trị RGB, HEX, HSL, RGBA, HSLA.

Theo dõi các element bên dưới để xem background color được chỉ định với giá trị RGB, HEX, và HSL.

rgb(255, 99, 71)

#ff6347

hsl(9, 100%, 64%)

Theo dõi các element bên dưới để xem background color được chỉ định với giá trị RGBA và HSLA với thuộc tính alpha (giá trị trong suốt 50%):

rgba(255, 99, 71, 0.5)

hsla(9, 100%, 64%, 0.5)

Ví dụ

<h1 style="background-color:rgb(255, 99, 71);">...</h1> <h1 style="background-color:#ff6347;">...</h1> <h1 style="background-color:hsl(9, 100%, 64%);">...</h1>  <h1 style="background-color:rgba(255, 99, 71, 0.5);">...</h1> <h1 style="background-color:hsla(9, 100%, 64%, 0.5);">...</h1>

Tổng số đánh giá: 0

Xếp hạng: 5 / 5 sao

Danh sách bài học về HTML

Liên Kết Chia Sẻ

Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.