Phát video từ youtube trong HTML - HTML YouTube Videos

 • Huân

  Tác giả

  Huân

 • Ngày đăng

  30 thg 11, 2023

 • Số lượt xem

  167 lượt xem


Bài học này mô tả các chiều video trên youtube và hướng dẫn chi tiết các chèn video youtube vào trong HTML

Bạn Gặp Khó Khăn với Định Dạng Video?

Chuyển đổi video sang các định dạng khác nhau có thể khó khăn và tốn thời gian.

Một giải pháp đơn giản hơn là để YouTube phát video trên trang web của bạn.

ID Video YouTube

YouTube sẽ hiển thị một ID (như tgbNymZ7vqY) khi bạn lưu (hoặc phát) một video.

Bạn có thể sử dụng ID này và tham chiếu đến video trong mã HTML của bạn.

Phát Video YouTube trong HTML

Để phát video của bạn trên một trang web, làm theo các bước sau:

 • Tải video lên YouTube

 • Ghi chú ID video

 • Xác định một phần tử <iframe> trong trang web của bạn

 • Đặt thuộc tính src để trỏ đến URL video

 • Sử dụng thuộc tính width và height để chỉ định kích thước của trình phát

 • Thêm bất kỳ tham số nào khác vào URL (xem bên dưới)

Ví dụ

<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/tgbNymZ7vqY"></iframe>

 

Tự động Phát và Tắt Âm YouTube

Bạn có thể để video của bạn bắt đầu phát tự động khi người dùng truy cập trang bằng cách thêm autoplay=1 vào URL YouTube. Tuy nhiên, việc bắt đầu video tự động làm phiền phức cho người truy cập của bạn!

Lưu ý: Trình duyệt Chromium không cho phép tự động phát trong hầu hết các trường hợp. Tuy nhiên, tự động phát với âm tắt luôn được phép.

Thêm mute=1 sau autoplay=1 để video của bạn bắt đầu phát tự động (nhưng âm thanh tắt).

YouTube - Tự động Phát + Tắt Âm

<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/tgbNymZ7vqY?autoplay=1&mute=1"></iframe>

Danh Sách Phát YouTube

Một danh sách phân tách bằng dấu phẩy của các video để phát (ngoài URL gốc).

Lặp Lại YouTube

Thêm loop=1 để cho video của bạn lặp vô hạn.

Giá trị 0 (mặc định): Video chỉ sẽ phát một lần.

Giá trị 1: Video sẽ lặp lại (vô hạn).

YouTube - Lặp Lại

<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/tgbNymZ7vqY?playlist=tgbNymZ7vqY&loop=1"></iframe>

Bảng Điều Khiển YouTube

Thêm controls=0 để không hiển thị bảng điều khiển trong trình phát video.

Giá trị 0: Bảng điều khiển trình phát không hiển thị.

Giá trị 1 (mặc định): Bảng điều khiển trình phát hiển thị.

YouTube - Bảng Điều Khiển của Youtube

<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/tgbNymZ7vqY?controls=0"></iframe>

 


Tổng số đánh giá: 0

Xếp hạng: 5 / 5 sao

Danh sách bài học về HTML

Liên Kết Chia Sẻ

Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.