Sử dụng Javascript trong HTML - HTML JavaScript

 • Thanh Vo

  Tác giả

  Thanh Vo

 • Ngày đăng

  9 thg 10, 2022

 • Số lượt xem

  309 lượt xem


Để có thể làm cho trang web thêm sinh động và nâng cao trải nghiệm người dùng thì không thể thiếu HTML Javascript.

Thẻ HTML <script>

Thẻ HTML <script> được sử dụng để xác định một tập lệnh (JavaScript) phía client.

Element <script> chứa các câu lệnh script hoặc nó trỏ đến một file javascript bên ngoài thông qua attribute src.

Các ứng dụng phổ biến sử dụng JavaScript là thao tác image, validate form và các thay đổi động của nội dung.

Để chọn một phần tử HTML, JavaScript thường sử dụng method document.getElementById().

Ví dụ JavaScript này viết "Xin chào JavaScript!" vào một HTML element với id = "demo".

Ví dụ

<script> document.getElementById("demo").innerHTML = "Xin chào JavaScript!"; </script>

 

Ứng dụng của Javascript

Xem thử một số điều mà Javascipt có thể làm.

Thay đổi content

document.getElementById("demo").innerHTML = "Xin chào JavaScript!";

 

Thay đổi style

document.getElementById("demo").style.fontSize = "25px"; document.getElementById("demo").style.color = "red"; document.getElementById("demo").style.backgroundColor = "yellow";

 

Thay đổi attribute

document.getElementById("image").src = "picture.gif";

 

Thẻ HTML <noscript>

Thẻ HTML <noscript> xác định nội dung thay thế sẽ được hiển thị cho người dùng đã tắt Javascript trong trình duyệt của họ hoặc có trình duyệt không hỗ trợ Javascript.

Ví dụ

<script> document.getElementById("demo").innerHTML = "Xin chào JavaScript!"; </script> <noscript>Xin lỗi, trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!</noscript>

Tổng số đánh giá: 0

Xếp hạng: 5 / 5 sao

Danh sách bài học về HTML

Liên Kết Chia Sẻ

Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.