Danh sách trong HTML - HTML Lists

 • Thanh Vo

  Tác giả

  Thanh Vo

 • Ngày đăng

  6 thg 10, 2022

 • Số lượt xem

  362 lượt xem


HTML Lists cho phép các nhà phát triển web nhóm một tập hợp các mục có liên quan trong danh sách.

HTML Lists là gì?

HTML Lists cho phép các nhà phát triển web nhóm một tập hợp các mục có liên quan trong danh sách.

 • Item
 • Item
 • Item
 • Item
 • Item

 

HTML List không theo thứ tự

Một HTML List không theo thứ tự bắt đầu bằng thẻ <ul>. Mỗi mục danh sách bắt đầu bằng thẻ <li>.

Các mục trong danh sách sẽ được đánh dấu bằng dấu đầu dòng (vòng tròn nhỏ màu đen) theo mặc định.

Ví dụ

<ul>  <li>Coffee</li>  <li>Tea</li>  <li>Milk</li> </ul>

 

HTML List theo thứ tự

Một HTML List theo thứ tự bắt đầu bằng thẻ <ol>. Mỗi mục danh sách bắt đầu bằng thẻ <li>.

Các mục trong danh sách sẽ được đánh dấu bằng số theo mặc định.

Ví dụ

<ol>  <li>Coffee</li>  <li>Tea</li>  <li>Milk</li> </ol>

 

HTML List mô tả

HTML cũng hỗ trợ HTML List mô tả.

HTML List mô tả là danh sách các thuật ngữ, với mô tả của từng thuật ngữ.

Thẻ <dl> xác định danh sách mô tả, thẻ <dt> xác định thuật ngữ (tên) và thẻ <dd> mô tả từng thuật ngữ.

Ví dụ

<dl>  <dt>Coffee</dt>  <dd>- black hot drink</dd>  <dt>Milk</dt>  <dd>- white cold drink</dd> </dl>

Tổng số đánh giá: 0

Xếp hạng: 5 / 5 sao

Danh sách bài học về HTML

Liên Kết Chia Sẻ

Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.