Danh sách trong HTML - HTML Lists

 • Thanh Vo

  Tác giả

  Thanh Vo

 • Ngày đăng

  6 thg 10, 2022

 • Số lượt xem

  141 lượt xem


HTML Lists cho phép các nhà phát triển web nhóm một tập hợp các mục có liên quan trong danh sách.

Advertisement

HTML Lists là gì?

HTML Lists cho phép các nhà phát triển web nhóm một tập hợp các mục có liên quan trong danh sách.

 • Item
 • Item
 • Item
 • Item
 • Item

 

HTML List không theo thứ tự

Một HTML List không theo thứ tự bắt đầu bằng thẻ <ul>. Mỗi mục danh sách bắt đầu bằng thẻ <li>.

Các mục trong danh sách sẽ được đánh dấu bằng dấu đầu dòng (vòng tròn nhỏ màu đen) theo mặc định.

Ví dụ

<ul>  <li>Coffee</li>  <li>Tea</li>  <li>Milk</li> </ul>

 

HTML List theo thứ tự

Một HTML List theo thứ tự bắt đầu bằng thẻ <ol>. Mỗi mục danh sách bắt đầu bằng thẻ <li>.

Các mục trong danh sách sẽ được đánh dấu bằng số theo mặc định.

Ví dụ

<ol>  <li>Coffee</li>  <li>Tea</li>  <li>Milk</li> </ol>

 

HTML List mô tả

HTML cũng hỗ trợ HTML List mô tả.

HTML List mô tả là danh sách các thuật ngữ, với mô tả của từng thuật ngữ.

Thẻ <dl> xác định danh sách mô tả, thẻ <dt> xác định thuật ngữ (tên) và thẻ <dd> mô tả từng thuật ngữ.

Ví dụ

<dl>  <dt>Coffee</dt>  <dd>- black hot drink</dd>  <dt>Milk</dt>  <dd>- white cold drink</dd> </dl>

Tổng số đánh giá: 0

Xếp hạng: 5 / 5 sao

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ: