HTML Entities

 • Thanh Vo

  Tác giả

  Thanh Vo

 • Ngày đăng

  9 thg 10, 2022

 • Số lượt xem

  316 lượt xem


Khi biên dịch HTML, một số kí tự đặc biệt sẽ được chuyển đổi thành các kí tự entities.

HTML Entities là gì?

Một số ký tự được dành riêng trong HTML.

Nếu bạn sử dụng các dấu nhỏ hơn (<) hoặc lớn hơn (>) trong văn bản của mình, trình duyệt có thể lẫn lộn chúng với các thẻ.

Các ký tự entity được sử dụng để hiển thị các ký tự dành riêng trong HTML. Một ký tự entity trông giống như sau:

&entity_name; OR  &#entity_number;

Để hiển thị một dấu nhỏ hơn (<), chúng ta phải viết: &lt; hoặc &#60;

Lợi thế của việc sử dụng tên entity: Tên entities rất dễ nhớ.

Bất lợi khi sử dụng tên entity: Các trình duyệt có thể không hỗ trợ tất cả các tên entity , nhưng việc hỗ trợ cho số entity là tốt.

 

Ký tự entity dành cho khoảng trắng

Một kí tự entity thường được sử dụng trong HTML là khoảng trắng: &nbsp;

Khoảng trắng tạo bởi kí tự entity trên sẽ không ngắt dòng.

Hai từ cách nhau bởi trắng tạo bởi kí tự entity sẽ dính với nhau (không ngắt thành dòng mới). Điều này rất hữu ích khi việc ngắt các từ có thể gây khó hiểu.

Ví dụ:

 • § 10
 • 10 km/h
 • 10 PM

Một cách sử dụng phổ biến khác của khoảng trắng là ngăn các trình duyệt cắt bớt khoảng trắng trong các trang HTML. Nếu bạn viết 10 khoảng trắng trong văn bản của mình, trình duyệt sẽ xóa 9 khoảng trắng trong số đó. Để thêm nhiều khoảng trắng vào văn bản của bạn, bạn có thể sử dụng khoảng trắng tạo bởi kí tự entity.

Mẹo: Dấu gạch nối (&#8209;) được sử dụng để xác định một ký tự gạch nối (-) và không ngắt thành một dòng mới.

 

Một số Entities thường gặp trong HTML

Kết quả Entity Name Entity Number
  &nbsp; &#160;
< &lt; &#60;
> &gt; &#62;
& &amp; &#38;
" &quot; &#34;
' &apos; &#39;
¢ &cent; &#162;
£ &pound; &#163;
¥ &yen; &#165;
&euro; &#8364;
© &copy; &#169;
® &reg; &#174;

Tổng số đánh giá: 0

Xếp hạng: 5 / 5 sao

Danh sách bài học về HTML

Liên Kết Chia Sẻ

Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.