Định dạng chữ trong HTML - HTML Text Formatting

 • Thanh Vo

  Tác giả

  Thanh Vo

 • Ngày đăng

  5 thg 10, 2022

 • Số lượt xem

  414 lượt xem


Mặc định HTML sẽ cung cấp một số thẻ hỗ trợ cho việc định dạng text mà không cần dùng tới các thuộc tính của CSS.

Ví dụ về định dạng văn bản trong HTML

Đoạn văn bản in đậm

Đoạn văn bản in nghiêng

Đây là chỉ số dướichỉ số trên

 

Các thẻ định dạng văn bản trong HTML

 • <b> - In đậm
 • <strong> - Quan trọng
 • <i> - In nghiêng
 • <em> - Nhấn mạnh
 • <mark> - Đánh dấu
 • <small> - Nhỏ
 • <del> - Đã xoá
 • <ins> - Chèn
 • <sub> - Chỉ số bên trên
 • <sup> - Chỉ số bên dưới

Thẻ <b> và thẻ <strong>

Thẻ <b> dùng để in đậm một đoạn văn bản.

Ví dụ

<b>Đoạn text in đậm</b>

Thẻ <strong> cũng được dùng để in đậm một đoạn văn bản nhưng thẻ <strong> sẽ được dùng cho những đoạn văn bản quan trọng hơn.

Ví dụ

<strong>Đoạn văn bản quan trọng</strong>

 

Thẻ <i> và thẻ <em>

Thẻ <i> dùng để in nghiêng một đoạn văn bản.

Mẹo: Thẻ <i> thường dùng để đánh dấu một thuật ngữ kỹ thuật, cụm từ hoặc một suy nghĩ,...

Ví dụ

<i>Đoạn văn bản in nghiêng</i>

Thẻ <em> cũng được dùng để in nghiêng một đoạn văn bản nhưng thẻ <em> sẽ được dùng cho những đoạn văn bản quan trọng hơn.

Ví dụ

<em>Đoạn văn bản quan trọng</em>

 

Thẻ <small>

Thẻ <small> dùng để đánh dấu một đoạn văn bản có font size nhỏ.

Ví dụ

<small>Đoạn văn bản có font size nhỏ.</small>

 

Thẻ <mark>

Thẻ <mark> dùng để đánh dấu nổi bật một đoạn văn bản.

Ví dụ

<p>Đừng quên mua <mark>sữa</mark> hôm nay.</p>

 

Thẻ <del>

Thẻ <del> dùng để đánh dấu một đoạn văn bản đã xoá. Mặc định trình duyệt sẽ gạch ngang giữ đoạn văn bản.

Ví dụ

<p>Màu sắc yêu của tôi là <del>xanh</del> đỏ.</p>

 

Thẻ <ins>

Thẻ <ins> dùng để đánh dấu một đoạn văn bản đã chèn. Mặc định trình duyệt sẽ gạch chân đoạn văn bản.

Ví dụ

<p>Màu sắc yêu của tôi là <del>xanh</del> <ins>đỏ</ins>.</p>

 

Thẻ <sub>

Thẻ <sub> dùng để đánh dấu một chỉ số bên dưới. Mặc định nó sẽ nằm bên dưới nửa dòng bình thường và hiển thị bằng font size nhỏ hơn.

Ví dụ

<p>Màu sắc yêu của tôi là <del>xanh</del> đỏ.</p>

 

Thẻ <sup>

Thẻ <sub> dùng để đánh dấu một chỉ số bên trên. Mặc định nó sẽ nằm bên trên nửa dòng bình thường và hiển thị bằng font size nhỏ hơn.

Ví dụ

<p>x mũ 2 có kí hiệu là x<sup>2</sup>.</p>

Tổng số đánh giá: 0

Xếp hạng: 5 / 5 sao

Danh sách bài học về HTML

Liên Kết Chia Sẻ

Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.