Các cách thêm âm thanh trong HTML - HTML Audio

 • Huân

  Tác giả

  Huân

 • Ngày đăng

  26 thg 10, 2023

 • Số lượt xem

  162 lượt xem


Cung cấp các tài liệu và hướng dẫn về cách sử dụng và nhúng âm thanh vào trong một website bằng HTML( HTML Audio). Giúp người đọc hiểu được cách hoạt động của âm thanh trong một website

Phần tử HTML <audio> được sử dụng để phát tệp âm thanh trên một trang web.

Phần tử HTML <audio>

Để phát tệp âm thanh trong HTML, sử dụng phần tử <audio>:

<audio controls>
    <source src="horse.ogg" type="audio/ogg">
    <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg">
    Trình duyệt của bạn không hỗ trợ phần tử âm thanh.
</audio>

HTML Audio - Cách Hoạt Động

Thuộc tính controls thêm các điều khiển âm thanh như play, pause và âm lượng.

Phần tử <source> cho phép bạn chỉ định các tệp âm thanh thay thế mà trình duyệt có thể chọn. Trình duyệt sẽ sử dụng định dạng đầu tiên mà nó nhận diện được.

Văn bản nằm giữa các thẻ <audio> và </audio> sẽ chỉ được hiển thị trên các trình duyệt không hỗ trợ phần tử <audio>.

HTML Audio - Tự động phát

Để bắt đầu một tệp âm thanh tự động, sử dụng thuộc tính autoplay:

<audio controls autoplay>
    <source src="horse.ogg" type="audio/ogg">
    <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg">
     Trình duyệt của bạn không hỗ trợ phần tử âm thanh.
</audio>
Lưu ý: Trình duyệt Chromium không cho phép tự động phát trong hầu hết các trường hợp. Tuy nhiên, tự động phát bị tắt luôn được phép.

Thêm muted sau autoplay để cho phép tệp âm thanh của bạn bắt đầu phát tự động (nhưng bị tắt âm):

<audio controls autoplay muted>
    <source src="horse.ogg" type="audio/ogg">
    <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg">
    Trình duyệt của bạn không hỗ trợ phần tử âm thanh.
</audio>

Hỗ trợ Trình duyệt

Các con số trong bảng chỉ định phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ hoàn toàn phần tử <audio>.

Edge/IE Chrome Firefox Safari Opera
4.0 9.0 3.5 4.0 10.5

Định dạng Âm thanh HTML

Có ba định dạng âm thanh được hỗ trợ: MP3, WAV và OGG. Hỗ trợ trình duyệt cho các định dạng khác nhau như sau:

Trình duyệt MP3 WAV OGG
Edge/IE
Chrome
Firefox
Safari Không
Opera

HTML Audio - Loại Phương tiện

Định dạng Tệp Loại Phương tiện

MP3 audio/mpeg
OGG audio/ogg
MAV audio/wav

HTML Audio - Phương thức, Thuộc tính và Sự kiện

HTML DOM định nghĩa phương thức, thuộc tính và sự kiện cho phần tử <audio>.

Điều này cho phép bạn tải, phát và tạm dừng âm thanh, cũng như thiết lập thời gian hoàn thành và âm lượng.

Cũng có các sự kiện DOM có thể thông báo cho bạn khi một tệp âm thanh bắt đầu phát, bị tạm dừng, v.v.

 


Tổng số đánh giá: 1

Xếp hạng: 5.0 / 5 sao

Danh sách bài học về HTML

Liên Kết Chia Sẻ

Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.