Biểu tượng trong HTML - HTML Symbols

 • Thanh Vo

  Tác giả

  Thanh Vo

 • Ngày đăng

  10 thg 10, 2022

 • Số lượt xem

  168 lượt xem


HTML Symbols là các ký hiệu không có trên bàn phím của bạn, tuy nhiên bạn có thể thêm nó vào trang HTML bằng cách sử dụng entities.

Advertisement

HTML Symbol Entities

HTML entities đã được giới thiệu trong chương trước.

Nhiều symbol về toán học, kỹ thuật và tiền tệ, không có trên bàn phím thông thường.

Để thêm các symbol như vậy vào trang HTML, bạn có thể sử dụng entity name hoặc the entity number (tham chiếu thập phân hoặc thập lục phân) cho symbol.

Ví dụ

<p>Đơn vị &euro;</p> <p>Đơn vị &#8364;</p> <p>Đơn vị &#x20AC;</p>

 

Hiển thị

Đơn vị € Đơn vị € Đơn vị €

 

Một số symbol về toán học trong HTML

Char Number Entity
&#8704; &forall;
&#8706; &part;
&#8707; &exist;
&#8709; &empty;
&#8711; &nabla;
&#8712; &isin;
&#8713; &notin;
&#8715; &ni;
&#8719; &prod;
&#8721; &sum;

 

Một số symbol chữ cái Hy Lạp trong HTML

Char Number Entity
Α &#913; &Alpha;
Β &#914; &Beta;
Γ &#915; &Gamma;
Δ &#916; &Delta;
Ε &#917; &Epsilon;
Ζ &#918; &Zeta;

 

Một số symbol khác trong HTML

Char Number Entity
© &#169; &copy;
® &#174; &reg;
&#8364; &euro;
&#8482; &trade;
&#8592; &larr;
&#8593; &uarr;
&#8594; &rarr;
&#8595; &darr;
&#9824; &spades;
&#9827; &clubs;
&#9829; &hearts;
&#9830; &diams;

Tổng số đánh giá: 0

Xếp hạng: 5 / 5 sao

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ: