HTML Comments

 • Thanh Vo

  Tác giả

  Thanh Vo

 • Ngày đăng

  6 thg 10, 2022

 • Số lượt xem

  333 lượt xem


HTML Comments sẽ không hiển thị khi được biên dịch, nhưng nó sẽ giúp bạn ghi chú những đoạn code trong HTML.

Code trong HTML sẽ được comment như thế nào?

Bạn có thể comment code trong HTML theo cú pháp như sau:

<!-- Viết comment của bạn tại đây -->

Lưu ý: Chỉ có một dấu chấm than ở thẻ mở còn thẻ đóng thì không.

Thêm comments

Nhờ việc comment mà bạn có thể nhớ những nơi cần lưu ý trong code HTML của bạn:

<!-- Đây là comment -->  <p>Đoạn văn bản bất kì.</p>  <!-- Nhớ thêm những lưu ý của bạn tại đây -->

 

Ẩn content

Sử dụng comment sẽ hữu ích trong trường hợp bạn muốn ẩn tạm thời content của bạn:

<p>Đoạn văn bản.</p>  <!-- <p>Đoạn văn bản muốn tạm ẩn </p> -->  <p>Đoạn văn bản khác.</p>

Nếu bạn muốn comment nhiều hơn một dòng khỏi màn hình thì content giữa dấu <!----> sẽ được comment:

<p>Đoạn văn bản.</p> <!-- <p>Xem thử một tấm ảnh:</p> <img border="0" src="pic_trulli.jpg" alt="Trulli"> --> <p>Đoạn văn bản khác.</p>

Comment trong HTML sẽ giúp bạn debugging một cách tốt hơn bởi vì bạn có thể ẩn từng dòng hoặc nhiều dòng để tìm ra lỗi.

Ẩn content trong cùng một dòng

Comment cũng có thể được sử dụng để ẩn một phần ở giữa một đoạn code HTML:

<p>Hôm nay <!-- trời mưa--> là một ngày nắng đẹp.</p>

Tổng số đánh giá: 0

Xếp hạng: 5 / 5 sao

Danh sách bài học về HTML

Liên Kết Chia Sẻ

Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.