HTML Computer Code

 • Thanh Vo

  Tác giả

  Thanh Vo

 • Ngày đăng

  9 thg 10, 2022

 • Số lượt xem

  354 lượt xem


HTML Computer Code thường dùng để xác định một đoạn code được chèn vào trong một trang HTML.

HTML <kbd>

HTML <kbd> element được sử dụng để xác định tên phím trên bàn phím. Nội dung bên trong được hiển thị bằng phông chữ monospace mặc định của trình duyệt.

Ví dụ

<p>Lưu tài liệu bằng tổ hợp phím <kbd>Ctrl + S</kbd></p>

 

HTML <samp>

HTML element <samp> được sử dụng để xác định một đoạn thông báo từ chương trình máy tính. Nội dung bên trong được hiển thị bằng phông chữ monospace mặc định của trình duyệt.

Ví dụ

<p>Thông báo từ máy tính của bạn:</p> <p><samp>Không tìm thấy file.<br>Nhấn F1 để tiếp tục</samp></p>

 

HTML <code>

HTML <code> element được sử dụng để xác định một code. Nội dung bên trong được hiển thị bằng phông chữ monospace mặc định của trình duyệt.

Ví dụ

<code> x = 5; y = 6; z = x + y; </code>

Lưu ý rằng <code> element không bảo tồn thêm khoảng trắng và dấu ngắt dòng.

Để khắc phục điều này, bạn có thể đặt <code> element bên trong <pre> element:

Ví dụ

<pre> <code> x = 5; y = 6; z = x + y; </code> </pre>

 

HTML <var>

HTML <var> element được sử dụng để xác định một biến trong lập trình hoặc trong một biểu thức toán học. Nội dung bên trong thường được hiển thị bằng chữ nghiêng.

Ví dụ

<p>Diện tích hình tam giác là: 1/2 x <var>b</var> x <var>h</var>, trong đó <var>b</var> là độ dài đáy, và <var>h</var> là chiều cao.</p>

Tổng số đánh giá: 0

Xếp hạng: 5 / 5 sao

Danh sách bài học về HTML

Liên Kết Chia Sẻ

Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.