So sánh HTML và XHTML - HTML vs XHTML

 • Thanh Vo

  Tác giả

  Thanh Vo

 • Ngày đăng

  10 thg 10, 2022

 • Số lượt xem

  351 lượt xem


So sánh giữa HTML và XHTML. XHML được xây dựng dựa trên HTML nhưng sẽ có các quy tắc chặt chẽ hơn.

XHTML là gì?

 • XHTML là viết tắt của EXtensible HyperText Markup Language
 • XHTML là một phiên bản HTML dựa trên XML nhưng sẽ chặt chẽ hơn
 • XHTML là HTML được định nghĩa như là một ứng dụng XML
 • XHTML được hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt chính

Tại sao lại cần XHTML?

XML là một ngôn ngữ đánh dấu trong đó tất cả các tài liệu phải được đánh dấu một cách chính xác ("well-formed").

XHTML được phát triển để làm cho HTML dễ mở rộng hơn và linh hoạt hơn để làm việc với các định dạng dữ liệu khác (chẳng hạn như XML). Ngoài ra, các trình duyệt bỏ qua lỗi trong các trang HTML và cố gắng hiển thị trang web ngay cả khi nó có một số lỗi trong phần đánh dấu. Vì vậy, XHTML đi kèm với việc xử lý lỗi nghiêm ngặt hơn nhiều.

Những điểm khác biệt nhất so với HTML

 • <! DOCTYPE> là bắt buộc
 • Attribute xmlns trong <html> là bắt buộc
 • <html>, <head>, <title> và <body> là bắt buộc
 • Các element phải luôn được lồng đúng cách
 • Các element phải luôn được đóng
 • Các element phải luôn ở dạng chữ thường
 • Tên attribute phải luôn ở dạng chữ thường
 • Các giá trị attribute phải luôn được đặt trong dấu ngoặt kép
 • Cắt giảm các attribute bị cấm

XHTML - <!DOCTYPE ....> là bắt buộc

XHTML document phải có khai báo XHTML <! DOCTYPE>.

Các phần tử <html>, <head>, <title><body> cũng phải có mặt và thuộc tính xmlns trong <html> phải chỉ định không gian tên xml cho tài liệu.

Ví dụ

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head>  <title>Tiêu đề/title> </head> <body>   nội dung...  </body> </html>

 

XHTML Elements phải được lồng nhau đúng cách

Trong XHTML, các element phải luôn được lồng vào nhau đúng cách, như sau:

Đúng

<b><i>Văn bản</i></b>

 

Sai

<b><i>Văn bản</b></i>

 

XHTML Elements phải luôn được đóng

Trong XHTML, các element phải luôn luôn được đóng lại, như thế này:

Đúng

<p>Đoạn văn bản</p> <p>Đoạn văn bản khác</p>

 

Sai

<p>Đoạn văn bản <p>Đoạn văn bản khác

 

XHTML Empty Elements phải luôn được đóng

Trong XHTML, các empty element phải luôn được đóng, như sau:

Đúng

Xuống dòng: <br /> Gạch ngang: <hr /> Hình ảnh: <img src="happy.gif" alt="Happy face" />

 

Sai

Xuống dòng: <br > Gạch ngang: <hr > Hình ảnh: <img src="happy.gif" alt="Happy face" >

 

XHTML Element phải là chữ thường

Trong XHTML, tên element phải luôn ở dạng chữ thường, như sau:

Đúng

<body> <p>Đoạn văn bản</p> </body>

 

Sai

<BODY> <P>Đoạn văn bản</P> </BODY>

 

XHTML Attribute phải luôn là chữ thường

Trong XHTML, tên attribute phải luôn ở dạng chữ thường, như sau:

Đúng

<a href="https://truonghoclaptrinh.com/html.html">Hướng dẫn HTML</a>

 

Sai

<a HREF="https://truonghoclaptrinh.com/html.html">Hướng dẫn HTML</a>

 

XHTML Attribute Values phải luôn được đặt trong dấu ngoặt kép

Trong XHTML, các giá trị attribute phải luôn được đặt trong dấu ngoặt kép, như sau:

Đúng

<a href="https://truonghoclaptrinh.com/html.html">Hướng dẫn HTML</a>

 

Sai

<a href=https://truonghoclaptrinh.com/html.html>Hướng dẫn HTML</a>

 

XHTML Attribute không được cắt giảm

Trong XHTML, việc cắt giảm attribute bị cấm:

Đúng

<input type="checkbox" name="vehicle" value="car" checked="checked" /> <input type="text" name="lastname" disabled="disabled" />

 

Sai

<input type="checkbox" name="vehicle" value="car" checked /> <input type="text" name="lastname" disabled />

Tổng số đánh giá: 0

Xếp hạng: 5 / 5 sao

Danh sách bài học về HTML

Liên Kết Chia Sẻ

Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.