Bảng trong HTML - HTML Tables

 • Thanh Vo

  Tác giả

  Thanh Vo

 • Ngày đăng

  6 thg 10, 2022

 • Số lượt xem

  339 lượt xem


Các HTML Tables cho phép lập trình viên sắp xếp các dữ liệu như văn bản, hình ảnh, đường link… vào các ô trong bảng.

 Ví dụ một HTML Table

Company Contact Country
Alfreds Futterkiste Maria Anders Germany
Centro comercial Moctezuma Francisco Chang Mexico
Ernst Handel Roland Mendel Austria
Island Trading Helen Bennett UK
Laughing Bacchus Winecellars Yoshi Tannamuri Canada
Magazzini Alimentari Riuniti Giovanni Rovelli Italy

 

Khai báo một HTML Table

Một bảng trong HTML bao gồm các ô bảng bên trong các hàng và cột.

Ví dụ

<table>  <tr>   <th>Company</th>   <th>Contact</th>   <th>Country</th>  </tr>  <tr>   <td>Alfreds Futterkiste</td>   <td>Maria Anders</td>   <td>Germany</td>  </tr>  <tr>   <td>Centro comercial Moctezuma</td>   <td>Francisco Chang</td>   <td>Mexico</td>  </tr> </table>

 

Table Cells

Mỗi ô trong bảng được xác định bởi thẻ <td></td>.

Mọi thứ giữa <td></td> là content của ô trong bảng.

Ví dụ

<table>  <tr>   <td>Emil</td>   <td>Tobias</td>   <td>Linus</td>  </tr> </table>

 

Lưu ý: Một ô trong bảng có thể chứa tất cả các loại phần tử HTML: text, images, links, các bảng khác, v.v.

 

Table Headers

Đôi khi bạn muốn các ô của mình là các ô tiêu đề bảng. Trong những trường hợp đó, hãy sử dụng thẻ <th> thay vì thẻ <td>.

Ví dụ

<table>  <tr>   <th>Person 1</th>   <th>Person 2</th>   <th>Person 3</th>  </tr>  <tr>   <td>Emil</td>   <td>Tobias</td>   <td>Linus</td>  </tr>  <tr>   <td>16</td>   <td>14</td>   <td>10</td>  </tr> </table>

Theo mặc định, văn bản trong các phần tử <th> được in đậm và căn giữa, nhưng bạn có thể thay đổi điều đó bằng CSS.


Tổng số đánh giá: 0

Xếp hạng: 5 / 5 sao

Danh sách bài học về HTML

Liên Kết Chia Sẻ

Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.