Các Plug-ins thường được dùng trong HTML - HTML Plug-ins

 • Huân

  Tác giả

  Huân

 • Ngày đăng

  26 thg 10, 2023

 • Số lượt xem

  228 lượt xem


Bài học cung cấp các thông tin để sử dụng phần từ <object> dùng để nhúng các đa phương tiện như hình anh, video, âm thanh ( HTML Plug-ins). Đưa ra các giải pháp khi nhúng nhiều loại phương tiện.

Các tiện ích mở rộng (Plug-ins) là các chương trình máy tính mở rộng chức năng tiêu chuẩn của trình duyệt.

Tiện ích mở rộng

Tiện ích mở rộng được thiết kế để sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau:

 • Chạy ứng dụng Java (Java applets).
 • Chạy các điều khiển Microsoft ActiveX.
 • Hiển thị phim Flash (Flash movies).
 • Hiển thị bản đồ (maps).
 • Quét virus.
 • Xác minh danh tính ngân hàng.

Lưu ý:

Hầu hết các trình duyệt hiện không còn hỗ trợ Java Applets và tiện ích mở rộng (Plug-ins).

Các điều khiển ActiveX cũng không còn được hỗ trợ trong bất kỳ trình duyệt nào.

Hỗ trợ cho Shockwave Flash cũng đã bị tắt trong các trình duyệt hiện đại.

Thẻ <object>

Thẻ <object> được hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt.

Thẻ <object> định nghĩa một đối tượng nhúng trong một tài liệu HTML.

Nó được thiết kế để nhúng các tiện ích mở rộng (như ứng dụng Java, trình đọc PDF và Flash Player) vào trang web, nhưng cũng có thể được sử dụng để bao gồm HTML trong HTML:

Ví dụ

<object width="100%" height="500px" data="snippet.html"></object>

Hoặc hình ảnh nếu bạn muốn:

Ví dụ

<object data="audi.jpeg"></object>

Thẻ <embed>

Thẻ <embed> được hỗ trợ trong tất cả các trình duyệt chính.

Thẻ <embed> cũng định nghĩa một đối tượng nhúng trong một tài liệu HTML.

Các trình duyệt web đã hỗ trợ thẻ <embed> trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nó không phải là một phần của thông số kỹ thuật HTML trước khi có HTML5.

Ví dụ

<embed src="audi.jpeg">

Lưu ý rằng thẻ <embed> không có thẻ đóng. Nó không thể chứa văn bản thay thế.

Thẻ <embed> cũng có thể được sử dụng để bao gồm HTML trong HTML:

Ví dụ

<embed width="100%" height="500px" src="snippet.html">

Tổng số đánh giá: 1

Xếp hạng: 5.0 / 5 sao

Danh sách bài học về HTML

Liên Kết Chia Sẻ

Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.