Đoạn văn bản trong HTML - HTML Paragraphs

 • Thanh Vo

  Tác giả

  Thanh Vo

 • Ngày đăng

  4 thg 10, 2022

 • Số lượt xem

  367 lượt xem


HTML Paragraphs giúp trình duyệt xác định được một đoạn văn bản trong HTML.

HTML Paragraphs là gì?

Trong HTML thẻ <p> dùng để xác định đoạn văn bản.

Một đoạn văn sẽ luôn bắt đầu trên một dòng mới và mặc định trình duyệt sẽ thêm khoảng trắng (margin) trước và sau đoạn văn.

<p>Đoạn văn 1.</p> <p>Đoạn văn 2.</p>

 

Hiển thị trong HTML

Bạn không thể chắc chắn làm thế nào mà HTML sẽ được hiển thị.

Tuỳ theo kích thước màn hình hoặc kích thước cửa sổ mà HTML sẽ cho ra các cách hiển thị khác nhau.

Trình duyệt sẽ tự động xoá các khoảng trắng và các dòng bổ sung khi trang được hiển thị.

Ví dụ:

<p> Đoạn văn này có nhiều lần xuống dòng nhưng trình duyệt sẽ bỏ qua nó </p>  <p> Đoạn văn này         chứa nhiều    khoảng trắng nhưng trình duyệt   sẽ bỏ qua    nó </p>

 

Horizontal Rules (đường nằm ngang) trong HTML

Trong HTML thẻ <hr> được hiển thị dưới dạng Horizontal Rules (đường nằm ngang).

Thẻ <hr> thường dùng để tách nội dung hoặc đánh dấu sự thay đổi trong HTML.

Ví dụ:

<h1>Tiêu đề một 1</h1> <p>Đoạn văn bản</p> <hr> <h2>Tiêu đề 2</h2> <p>Đoạn văn bản khác</p> <hr>

Thẻ <hr> là một empty tag nghĩa là nó sẽ không có thẻ đóng.

Line Breaks (xuống dòng) trong HTML

Trong HTML thẻ <br> được dùng để xuống dòng.

Sử dụng thẻ <br> nếu bạn cần xuống dòng mà không muốn sử dụng thẻ <p>.

Ví dụ:

<p>Đoạn<br>văn bản<br>xuống dòng</p>

 

Thẻ <br> là một empty tag nghĩa là nó sẽ không có thẻ đóng.

Văn bản định dạng trước trong HTML

Trong HTML thẻ <pre> được dùng để định dạng trước một đoạn văn bản.

Văn bản bên trong thẻ <pre> sẽ có chiều rộng và font cố định (thường là Courier), nó sẽ bảo tồn toàn bộ khoảng trắng cũng như việc ngắt dòng.

<pre> Đêm qua mưa thật là to  Trăng sao ướt hết tối mò buồn ghê  Sáng nay trời vội trở về  Chiếu muôn tia nắng trên đê trong làng. </pre>

Tổng số đánh giá: 0

Xếp hạng: 5 / 5 sao

Danh sách bài học về HTML

Liên Kết Chia Sẻ

Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.