HTML Styles

 • Thanh Vo

  Tác giả

  Thanh Vo

 • Ngày đăng

  4 thg 10, 2022

 • Số lượt xem

  367 lượt xem


Styles cho các thẻ trong HTML như màu sắc, font chữ, kích thước bằng cách sử dụng attribute styles.

HTML Style Attribute là gì?

Muốn định dạng cho các element trong HTML có thể sử dụng attribute style.

Cú pháp của attribute style như sau:

<tagname style="property:value;">

Trong đó property là thuộc tính CSS và value là giá trị của thuộc tính CSS.

Ví dụ:

I am normal

I am red

I am blue

I am big

 

Background Color

Thuộc tính background-color được dùng để xác định màu nền cho element.

Ví dụ:

<body style="background-color:powderblue;">  <h1>Tiêu đề</h1> <p>Đoạn văn bản.</p>  </body>

 

<body>  <h1 style="background-color:powderblue;">Tiêu đề</h1> <p style="background-color:tomato;">Đoạn văn bản.</p>  </body>

 

Text Color

Thuộc tính color được dùng để xác định màu chữ cho element.

Ví dụ:

<h1 style="color:blue;">Tiêu đề</h1> <p style="color:red;">Đoạn văn bản.</p>

 

Fonts

Thuộc tính font-family đươc dùng để xác định font chữ cho element.

<h1 style="font-family:verdana;">Tiêu đề</h1> <p style="font-family:courier;">Đoạn văn bản.</p>

 

Text Size

Thuộc tính font-size được dùng để xác định kích thước font chữ cho element.

<h1 style="font-size:300%;">Tiêu đề</h1> <p style="font-size:160%;">Đoạn văn bản.</p>

 

Text Alignment

Thuộc tính text-align được dùng để xác định vị trí văn bản cho element.

<h1 style="text-align:center;">Tiêu đề căn giữa</h1> <p style="text-align:center;">Đoạn văn căn giữa.</p>

Tổng số đánh giá: 0

Xếp hạng: 5 / 5 sao

Danh sách bài học về HTML

Liên Kết Chia Sẻ

Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.