Thuộc tính số trong Javascript - JavaScript Number Properties

 • Như

  Tác giả

  Như

 • Ngày đăng

  29 thg 11, 2023

 • Số lượt xem

  102 lượt xem


Thảo luận về các thuộc tính số như MAX_VALUE, MIN_VALUE, và cách chúng có thể được sử dụng trong các tình huống thực tế.

Trong JavaScript, có một số thuộc tính quan trọng liên quan đến số giúp bạn làm việc với các giá trị số một cách hiệu quả. Dưới đây là mô tả về một số thuộc tính quan trọng và cách sử dụng chúng.

number_properties

Thuộc Tính EPSILON

EPSILON là sự khác biệt giữa số nhỏ nhất sau 1 và số 1.

let x = Number.EPSILON;

 

Lưu ý: Number.EPSILON là một tính năng của ES6 và không hoạt động trên Internet Explorer.

Thuộc Tính MAX_VALUE

MAX_VALUE là một hằng số đại diện cho số lớn nhất có thể trong JavaScript.

let x = Number.MAX_VALUE;

 

Lưu ý: Các thuộc tính số chỉ thuộc về đối tượng Number trong JavaScript. Chúng chỉ có thể được truy cập như Number.MAX_VALUE. Sử dụng x.MAX_VALUE với x là biến sẽ trả về undefined.

Thuộc Tính MIN_VALUE

MIN_VALUE là một hằng số đại diện cho số nhỏ nhất có thể trong JavaScript.

let x = Number.MIN_VALUE;

 

Thuộc Tính MAX_SAFE_INTEGER

MAX_SAFE_INTEGER đại diện cho số nguyên an toàn lớn nhất trong JavaScript, là (2^53 - 1).

let x = Number.MAX_SAFE_INTEGER;

 

Lưu ý: MAX_SAFE_INTEGER là một tính năng của ES6 và không hoạt động trên Internet Explorer.

Thuộc Tính MIN_SAFE_INTEGER

MIN_SAFE_INTEGER đại diện cho số nguyên an toàn nhỏ nhất trong JavaScript, là -(2^53 - 1).

let x = Number.MIN_SAFE_INTEGER;

 

Lưu ý: MIN_SAFE_INTEGER là một tính năng của ES6 và không hoạt động trên Internet Explorer.

Thuộc Tính POSITIVE_INFINITY

let x = Number.POSITIVE_INFINITY;

 

POSITIVE_INFINITY được trả về khi có trường hợp số vượt quá giới hạn trên.

Thuộc Tính NEGATIVE_INFINITY

let x = Number.NEGATIVE_INFINITY;

 

NEGATIVE_INFINITY được trả về khi có trường hợp số vượt quá giới hạn dưới.

NaN - Giá Trị "Không Phải Là Số"

NaN là một từ khóa JavaScript đại diện cho một số không hợp lệ.

let x = Number.NaN;

 

Cố gắng thực hiện phép toán với một chuỗi không phải số sẽ dẫn đến giá trị NaN:

let x = 100 / "Apple";

 

Tổng Kết

Như vậy, các thuộc tính số trong JavaScript cung cấp thông tin quan trọng về giới hạn và giá trị đặc biệt. Điều này giúp bạn xử lý số lớn, số an toàn, và xử lý các trường hợp số không hợp lệ một cách linh hoạt trong mã của mình. Đảm bảo kiểm tra tài liệu tham khảo JavaScript để biết thêm chi tiết và ví dụ.


Tổng số đánh giá: 0

Xếp hạng: 5 / 5 sao

Liên Kết Chia Sẻ

Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.