Các câu lệnh cơ bản trong Javascript - JavaScript Statements

 • Thanh Vo

  Tác giả

  Thanh Vo

 • Ngày đăng

  10 thg 6, 2023

 • Số lượt xem

  826 lượt xem


Một số câu lệnh cơ bản thường dùng trong Javascript

let x, y, z; x = 5; y = 6;  z = x + y; 

Chương trình Javascript

Một chương trình máy tính là một danh sách các "hướng dẫn" cho máy tính hiểu và thực hiện.

Trong một ngôn ngữ lập trình, các hướng dẫn lập trình này được gọi là các câu lệnh.

Một chương trình JavaScript là một danh sách các câu lệnh lập trình.

Một số câu lệnh trong Javascript

Các câu lệnh JavaScript bao gồm: Giá trị, Toán tử, Biểu thức, Từ khóa và Nhận xét.

Câu lệnh này yêu cầu trình duyệt hiển thị "Xin chào!." bên trong một phần tử HTML với id="demo":

document.getElementById("demo").innerHTML = "Xin chào!";

Hầu hết các chương trình JavaScript chứa nhiều câu lệnh JavaScript.

Các câu lệnh được thực hiện, từng cái một, theo thứ tự giống như khi chúng được viết.

Dấu chấm phẩy trong Javascript

Các câu lệnh JavaScript phân tách bằng dấu chấm phẩy.

Thêm dấu chấm phẩy vào cuối mỗi câu lệnh thực thi:

let a, b, c;  a = 5;     b = 6;     c = a + b; 
Khi được phân tách bằng dấu chấm phẩy, nhiều câu lệnh trên một dòng được phép:
a = 5; b = 6; c = a + b;

Khoảng trắng trong Javascript

JavaScript bỏ qua nhiều khoảng trắng.

Bạn có thể thêm khoảng trắng vào tập lệnh của mình để dễ đọc hơn:

let person = "Hege"; let person="Hege";

Một cách tốt là đặt khoảng trắng xung quanh các toán tử ( = + - * / ):

let x = y + z;

Độ dài dòng và ngắt dòng trong Javascript

Để dễ đọc nhất, các lập trình viên thường muốn tránh các dòng mã dài hơn 80 ký tự.

Nếu một câu lệnh JavaScript không vừa trên một dòng, thì vị trí tốt nhất để ngắt câu lệnh đó là sau một toán tử:

document.getElementById("demo").innerHTML = "Xin chào!";

Khối mã JavaScript

Các câu lệnh JavaScript có thể được nhóm lại với nhau trong các khối mã, bên trong dấu ngoặc nhọn {...}.

Mục đích của các khối mã là xác định các câu lệnh sẽ được thực thi cùng nhau.

Một nơi mà bạn sẽ tìm thấy các câu lệnh được nhóm lại với nhau theo khối, là trong các hàm JavaScript:

function myFunction() {  document.getElementById("demo1").innerHTML = "Xin chào!";  document.getElementById("demo2").innerHTML = "Ngày hôm nay của bạn thế nào?"; }

Tổng số đánh giá: 0

Xếp hạng: 5 / 5 sao

Liên Kết Chia Sẻ

Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.