Tận hưởng sức mạnh của JavaScript Let - JavaScript Let Variable

 • Như

  Tác giả

  Như

 • Ngày đăng

  25 thg 10, 2023

 • Số lượt xem

  161 lượt xem


Khám phá khả năng mạnh mẽ của JavaScript Let Variable. Bài viết này sẽ dẫn bạn qua một hành trình sâu rộng về cách sử dụng biến 'let' trong JavaScript.

Từ khóa let được giới thiệu trong ES6 (2015)

Các biến được xác định bằng let không thể được khai báo lại

Các biến được xác định bằng let phải được khai báo trước khi sử dụng

Các biến được xác định bằng letPhạm vi khối

Không thể khai báo lại

Các biến được xác định bằng let không thể được khai báo lại.

Bạn không thể vô tình khai báo lại một biến được khai báo bằng let.

Với let bạn không thể làm điều này:

let x = "John Doe";
let x = 0;

 

Nhưng với var bạn có thể:

var x = "John Doe";
var x = 0;

 

Phạm vi khối

Trước ES6 (2015), JavaScript có Phạm vi toàn cầuPhạm vi hàm.

ES6 đã giới thiệu hai từ khóa JavaScript mới quan trọng: letconst.

Hai từ khóa này cung cấp Phạm vi khối trong JavaScript.

Các biến được khai báo bên trong khối {  } không thể được truy cập từ bên ngoài khối:

{
 let x = 2;
}
// x can NOT be used here

 

Các biến được khai báo bằng từ khóa var KHÔNG được có phạm vi khối.

Các biến được khai báo bên trong khối {  } có thể được truy cập từ bên ngoài khối.

{
 var x = 2;
}
// x CAN be used here

 

Khai báo lại biến

Việc khai báo lại một biến bằng từ khóa var có thể gây ra vấn đề.

Khai báo lại một biến bên trong một khối cũng sẽ khai báo lại biến bên ngoài khối đó:

var x = 10;
// Here x is 10
{
 var x = 2;
// Here x is 2
}
// Here x is 2

 

Khai báo lại một biến bằng từ khóa let có thể giải quyết được vấn đề này.

Khai báo lại một biến bên trong một khối sẽ không khai báo lại biến bên ngoài khối:

 

let x = 10;
// Here x is 10
{
 let x = 2;
// Here x is 2
}
// Here x is 10

 

Sự khác nhau giữa var, let và const

  Phạm vi Khai báo lại Gán lại Hoisted Binds this
var Không
let Không Không Không
const Không Không Không Không

 

Ưu điểm

letconstphạm vi khối.

letconst không thể được khai báo lại.

letconst phải được khai báo trước khi sử dụng.

letconst không liên kết với this.

letconst không được di chuyển lên đầu phạm vi trước khi chúng được thực thi.

Khuyết điểm

var không cần phải khai báo.

var được được di chuyển lên đầu phạm vi trước khi chúng được thực thi.

var liên kết với this.

Trình duyệt hỗ trợ

Từ khóa let const không được hỗ trợ trong Internet Explorer 11 trở về trước.

Bảng sau xác định các phiên bản trình duyệt đầu tiên được hỗ trợ đầy đủ:

chrome edge firefox safari opera
Chrome 49 Edge 12 Firefox 36 Safari 11 Opera 36
Mar, 2016 Jul, 2015 Jan, 2015 Sep, 2017 Mar, 2016

 

Khai báo lại

Việc khai báo lại một biến JavaScript bằng var được phép ở bất kỳ đâu trong chương trình:

var x = 2;
// Now x is 2
var x = 3;
// Now x is 2

 

Với let, KHÔNG được phép khai báo lại một biến trong cùng một khối:

var x = 2;  // Allowed
let x = 3;  // Not allowed
{
let x = 2;  // Allowed
let x = 3;  // Not allowed
}
{
let x = 2;  // Allowed
var x = 3;  // Not allowed
}

 

Khai báo lại một biến bằng let, trong một khối khác, được phép:

let x = 2;  // Allowed
{
let x = 3;  // Allowed
}
{
let x = 4;  // Allowed
}

 

Hoisting

Các biến được xác định bằng var được đưa lên trên cùng và có thể được khởi tạo bất kỳ lúc nào.

Nghĩa là bạn có thể sử dụng biến trước khi nó được khai báo:

carName = "Volvo";
var carName;

 

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về hoisting, hãy nghiên cứu bài JavaScript Hoisting.

Các biến được xác định bằng let cũng được đưa lên đầu khối nhưng không được khởi tạo.

Vì thế sử dụng biến let trước khi nó được khai báo sẽ dẫn đến lỗi ReferenceError:


Tổng số đánh giá: 0

Xếp hạng: 5 / 5 sao

Liên Kết Chia Sẻ

Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.