Giới thiệu về Javascript

 • Thanh Vo

  Tác giả

  Thanh Vo

 • Ngày đăng

  24 thg 11, 2022

 • Số lượt xem

  1192 lượt xem


Giới thiệu về Javascript. Một số ví dụ cơ bản về việc sử dụng Javascript trong HTML.

JavaScript có thể thay đổi nội dung HTML

Một trong nhiều phương thức JavaScript HTML là getElementById().

Ví dụ bên dưới "tìm" một phần tử HTML (với id="demo") và thay đổi nội dung phần tử (innerHTML) thành "Xin chào JavaScript":

document.getElementById("demo").innerHTML = "Xin chào JavaScript";

 

JavaScript có thể thay đổi giá trị thuộc tính HTML

Trong ví dụ này, JavaScript thay đổi giá trị của thuộc tính src (nguồn) của thẻ <img>:

<!DOCTYPE html> <html> <body>  <h2>Javascript có thể làm những gì?</h2>  <p>JavaScript có thể thay đổi giá trị HTML attribute.</p>  <button onclick="document.getElementById('myImage').src='pic_bulbon.gif'">Bật đèn</button>  <img id="myImage" src="pic_bulboff.gif" style="width:100px">  <button onclick="document.getElementById('myImage').src='pic_bulboff.gif'">Tắt đèn</button>  </body> </html>

 

JavaScript có thể thay đổi HTML (CSS):

Thay đổi kiểu của HTML element, là một biến thể của việc thay đổi thuộc tính HTML:

document.getElementById("demo").style.fontSize = "35px";

 

JavaScript có thể ẩn các phần tử HTML

Việc ẩn các HTML element có thể được thực hiện bằng cách thay đổi thuộc tính display:

document.getElementById("demo").style.display = "none";

 

JavaScript có thể hiển thị các phần tử HTML

Hiển thị các phần tử HTML ẩn cũng có thể được thực hiện bằng cách thay đổi thuộc tính display:

document.getElementById("demo").style.display = "block";

Tổng số đánh giá: 0

Xếp hạng: 5 / 5 sao

Liên Kết Chia Sẻ

Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.