Làm thế nào để có thể Comment dòng lệnh JavaScript - JavaScript Comments ?

 • Như

  Tác giả

  Như

 • Ngày đăng

  25 thg 10, 2023

 • Số lượt xem

  184 lượt xem


Khám phá cách Comment dòng lệnh JavaScript một cách chuyên nghiệp. Bài học này cung cấp hướng dẫn chi tiết về JavaScript Comments để bạn tối ưu hóa mã nguồn dự án.

Chú thích JavaScript có thể được sử dụng để giải thích mã JavaScript và làm cho nó dễ đọc hơn.

Chú thích JavaScript cũng có thể được sử dụng để ngăn việc thực thi khi kiểm tra mã thay thế.

Chú thích trên một dòng - Single Line Comments

Chú thích một dòng bắt đầu bằng //.

Bất kỳ văn bản nào giữa // và cuối dòng sẽ bị JavaScript bỏ qua (sẽ không được thực thi).

Ví dụ này sử dụng chú thích một dòng trước mỗi dòng mã:

// Change heading:
document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";

 

// Change paragraph:
document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";

 

Ví dụ này sử dụng một dòng chú thích ở cuối mỗi dòng để giải thích mã:

let x = 5;   // Declare x, give it the value of 5
let y = x + 2; // Declare y, give it the value of x + 2

 

Chú thích trên nhiều dòng (khối chú thích) - Multi-line Comments

Chú thích nhiều dòng bắt đầu bằng /* và kết thúc bằng */.

Mọi văn bản giữa /**/ sẽ bị JavaScript bỏ qua.

Ví dụ này sử dụng chú thích nhiều dòng (khối chú thích) để giải thích mã:

/*
The code below will change

the heading with id = "myH"

and the paragraph with id = "myP"

in my web page:

*/

 

Thông thường nhất là sử dụng chú thích một dòng.

Khối chú thích thường được sử dụng cho tài liệu chính thức.

Dùng chú thích để ngăn chặn đoạn mã được thực thi

Sử dụng chú thích để ngăn chặn việc thực thi mã là phù hợp để kiểm tra mã.

Thêm // vào trước dòng mã sẽ thay đổi dòng mã từ dòng thực thi thành chú thích.

Ví dụ này sử dụng // để ngăn việc thực thi một trong các dòng mã:

//document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";
document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";

 

Ví dụ này sử dụng một chú thích nhiều dòng để giải thích mã:

/*

document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";

document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";

*/


Tổng số đánh giá: 1

Xếp hạng: 5.0 / 5 sao

Liên Kết Chia Sẻ

Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.