Sự kiện trong Javascript - JavaScript Events

 • Như

  Tác giả

  Như

 • Ngày đăng

  29 thg 11, 2023

 • Số lượt xem

  105 lượt xem


Khám phá cách xử lý sự kiện trong JavaScript, từ cơ bản như click đến các khái niệm phức tạp như event bubbling và event delegation.

JavaScript, ngôn ngữ của web, không chỉ làm cho các trang web trở nên linh hoạt mà còn biến chúng thành động bằng cách phản ứng với nhiều sự kiện khác nhau. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ khám phá thế giới thú vị của các sự kiện JavaScript, hiểu cách chúng hoạt động và tại sao chúng quan trọng trong việc tạo ra ứng dụng web động và hấp dẫn.

event

Tiết Lộ về Sự Kiện HTML

Sự kiện HTML có thể được mô tả như các sự kiện hoặc "thứ" xảy ra với các phần tử HTML. Những sự kiện này có thể được khởi tạo bởi trình duyệt hoặc bởi người dùng tương tác với trang web. Các sự kiện này đa dạng, từ trang web hoàn thành tải đến người dùng nhấn nút hoặc thay đổi nội dung của một trường nhập HTML.

Phản Ứng với Sự Kiện Bằng JavaScript

JavaScript đóng một vai trò quan trọng trong việc phản ứng với những sự kiện này. Nó cho phép nhà phát triển thực thi mã khi phát hiện các sự kiện cụ thể. HTML hỗ trợ việc này thông qua các thuộc tính xử lý sự kiện, cho phép thêm mã JavaScript trực tiếp vào các phần tử HTML.

<!-- Sử dụng dấu nháy đơn --><!-- Sử dụng dấu nháy đơn -->
<element event='some JavaScript'>
<!-- Sử dụng dấu nháy kép -->
<element event="some JavaScript">

 

Hãy xem xét một ví dụ cụ thể trong đó một thuộc tính onclick (với mã) được thêm vào một phần tử <button>:

<button onclick="document.getElementById('demo').innerHTML = Date()">Bây giờ là mấy giờ?</button>

 

Trong ví dụ trên, khi nút được nhấp, mã JavaScript sẽ thay đổi nội dung của phần tử HTML có id "demo" thành ngày và giờ hiện tại.

Làm Mã Trở Nên Tinh Tế Hơn

Mặc dù bạn có thể nhúng JavaScript trực tiếp vào các thuộc tính xử lý sự kiện, thường thấy việc gọi các hàm JavaScript từ các thuộc tính sự kiện giúp mã trở nên gọn gàng và dễ bảo trì hơn:

<button onclick="displayDate()">Bây giờ là mấy giờ?</button>

 

Cách tiếp cận này tạo ra mã sạch sẽ, đặc biệt khi xử lý các logic phức tạp hơn.

Các Sự Kiện HTML Phổ Biến

Hiểu biết về các sự kiện HTML phổ biến là quan trọng để xử lý sự kiện một cách hiệu quả. Dưới đây là một số sự kiện HTML thường được sử dụng:

 • onchange: Được kích hoạt khi một phần tử HTML thay đổi.
 • onclick: Thực hiện khi người dùng nhấp vào một phần tử HTML.
 • onmouseover: Phản ứng khi người dùng di chuyển chuột qua một phần tử HTML.
 • onmouseout: Xảy ra khi người dùng di chuyển chuột khỏi một phần tử HTML.
 • onkeydown: Được kích hoạt khi người dùng nhấn một phím trên bàn phím.
 • onload: Thực hiện khi trình duyệt đã hoàn tất việc tải trang.

Danh sách này chỉ là một cái nhìn tổng quan; bạn có thể khám phá danh sách đầy đủ tại W3Schools JavaScript Reference HTML DOM Events.

Bộ Xử Lý Sự Kiện JavaScript

Bộ xử lý sự kiện đóng vai trò như cầu nối giữa JavaScript và sự kiện, cho phép nhà phát triển xử lý và kiểm tra dữ liệu đầu vào của người dùng, các hành động của người dùng và các hành động của trình duyệt. Chúng quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ như khởi tạo hành động mỗi khi trang tải, thực hiện hành động khi trang đóng, xử lý khi người dùng nhấp vào một nút, kiểm tra nội dung khi người dùng nhập liệu và nhiều hơn nữa.

Có nhiều phương thức khác nhau để JavaScript làm việc với sự kiện:

 • Các thuộc tính sự kiện HTML có thể thực thi mã JavaScript trực tiếp.
 • Các thuộc tính sự kiện HTML có thể gọi các hàm JavaScript.
 • Bạn có thể gán các hàm xử lý sự kiện tùy chỉnh cho các phần tử HTML.
 • Bạn có thể ngăn chặn sự kiện được gửi hoặc được xử lý.
 • Và nhiều điều khác nữa...

Bạn sẽ học thêm nhiều về sự kiện và bộ xử lý sự kiện trong các chương về HTML DOM. Hãy đồng hành để khám phá thêm trong loạt bài viết JavaScript của chúng tôi!

JavaScript, ngôn ngữ của web, không chỉ làm cho các trang web trở nên linh hoạt mà còn biến chúng thành động bằng cách phản ứng với nhiều sự kiện khác nhau. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ khám phá thế giới thú vị của các sự kiện JavaScript, hiểu cách chúng hoạt động và tại sao chúng quan trọng trong việc tạo ra ứng dụng web động và hấp dẫn.

Tiết Lộ về Sự Kiện HTML

Sự kiện HTML có thể được mô tả như các sự kiện hoặc "thứ" xảy ra với các phần tử HTML. Những sự kiện này có thể được khởi tạo bởi trình duyệt hoặc bởi người dùng tương tác với trang web. Các sự kiện này đa dạng, từ trang web hoàn thành tải đến người dùng nhấn nút hoặc thay đổi nội dung của một trường nhập HTML.

Phản Ứng với Sự Kiện Bằng JavaScript

JavaScript đóng một vai trò quan trọng trong việc phản ứng với những sự kiện này. Nó cho phép nhà phát triển thực thi mã khi phát hiện các sự kiện cụ thể. HTML hỗ trợ việc này thông qua các thuộc tính xử lý sự kiện, cho phép thêm mã JavaScript trực tiếp vào các phần tử HTML.

<!-- Sử dụng dấu nháy đơn -->
<element event='some JavaScript'>

 

<!-- Sử dụng dấu nháy kép -->
<element event="some JavaScript">

 

Hãy xem xét một ví dụ cụ thể trong đó một thuộc tính onclick (với mã) được thêm vào một phần tử <button>:

<button onclick="document.getElementById('demo').innerHTML = Date()">Bây giờ là mấy giờ?</button>

 

Trong ví dụ trên, khi nút được nhấp, mã JavaScript sẽ thay đổi nội dung của phần tử HTML có id "demo" thành ngày và giờ hiện tại.

Làm Mã Trở Nên Tinh Tế Hơn

Mặc dù bạn có thể nhúng JavaScript trực tiếp vào các thuộc tính xử lý sự kiện, thường thấy việc gọi các hàm JavaScript từ các thuộc tính sự kiện giúp mã trở nên gọn gàng và dễ bảo trì hơn:

<button onclick="displayDate()">Bây giờ là mấy giờ?</button>

 

Cách tiếp cận này tạo ra mã sạch sẽ, đặc biệt khi xử lý các logic phức tạp hơn.


Tổng số đánh giá: 0

Xếp hạng: 5 / 5 sao

Liên Kết Chia Sẻ

Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.