Chuỗi trong Javascript - JavaScript Strings

 • Như

  Tác giả

  Như

 • Ngày đăng

  29 thg 11, 2023

 • Số lượt xem

  117 lượt xem


Hiểu về kiểu dữ liệu chuỗi trong JavaScript, cách khai báo chuỗi, và cơ bản về thao tác và xử lý chuỗi.

Trong thế giới của lập trình, chuỗi (string) JavaScript đóng vai trò quan trọng trong việc lưu trữ và xử lý văn bản. Hướng dẫn này sẽ đưa bạn khám phá sâu sắc về chuỗi trong JavaScript, từ cách chúng ta lưu trữ đến cách chúng ta thao tác với chúng.

str

Khái Niệm Cơ Bản về Chuỗi

Chuỗi JavaScript là một dãy ký tự, có thể chứa từ không hoặc nhiều ký tự và được viết bên trong dấu ngoặc đơn hoặc dấu ngoặc kép.

let text = "John Doe";

 

Bạn có thể sử dụng cả dấu ngoặc đơn và dấu ngoặc kép:

let carName1 = "Volvo XC60"; // Dấu ngoặc kép
let carName2 = 'Volvo XC60'; // Dấu ngoặc đơn

 

Chuỗi có thể chứa các dấu ngoặc bên trong nó, miễn là chúng không trùng khớp với dấu ngoặc bao quanh chuỗi:

let answer1 = "It's alright";
let answer2 = "He is called 'Johnny'";
let answer3 = 'He is called "Johnny"';

 

Độ Dài của Chuỗi

Để tìm độ dài của một chuỗi, bạn có thể sử dụng thuộc tính tích hợp length:

let text = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
let length = text.length;

 

Ký Tự Đặc Biệt và Kỹ Thuật Escape

Do chuỗi phải được viết bên trong dấu ngoặc, nếu bạn viết một chuỗi như sau, JavaScript sẽ hiểu nhầm:

let text = "We are the so-called "Vikings" from the north.";

 

Chuỗi sẽ bị cắt thành "We are the so-called ".

Để tránh vấn đề này, bạn có thể sử dụng ký tự escape backslash (\):

let text = "We are the so-called \"Vikings\" from the north.";

 

Các ký tự escape khác như \', \", \\ có thể được sử dụng để chèn các ký tự đặc biệt vào chuỗi.

Phá Vỡ Dòng Code Dài

Để tăng tính đọc hiểu của mã, thường xuyên chúng ta tránh sử dụng các dòng code dài hơn 80 ký tự. Nếu một câu lệnh JavaScript không vừa vào một dòng, bạn có thể phá vỡ nó sau một toán tử:

document.getElementById("demo").innerHTML =
"Hello Dolly!";

 

Hoặc bạn có thể phá vỡ một dòng trong một chuỗi văn bản với một dấu backslash:

document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello \
Dolly!";

 

Tuy nhiên, phương pháp này không được ưa chuộng và có thể không được hỗ trợ đồng đều trên mọi trình duyệt.

Một cách an toàn hơn là sử dụng phép cộng chuỗi:

document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello " +
"Dolly!";

 

Chuỗi JavaScript Như Đối Tượng

Thông thường, chuỗi JavaScript được tạo ra từ các giá trị cơ bản:

let x = "John";

 

Tuy nhiên, chuỗi cũng có thể được định nghĩa dưới dạng đối tượng với từ khóa new:

let y = new String("John");

 

Không nên tạo đối tượng chuỗi. Việc sử dụng từ khóa new làm phức tạp mã và làm giảm tốc độ thực thi. Đối tượng chuỗi có thể tạo ra kết quả không dự kiến trong các so sánh.

Tổng Kết

Chuỗi là một khái niệm quan trọng trong lập trình JavaScript, mang lại khả năng lưu trữ và xử lý văn bản một cách linh hoạt. Khi bạn hiểu rõ về chuỗi, bạn sẽ mở ra những cơ hội lập trình mạnh mẽ. Đừng quên đồng hành và khám phá thêm trong loạt bài viết JavaScript của chúng tôi!


Tổng số đánh giá: 0

Xếp hạng: 5 / 5 sao

Liên Kết Chia Sẻ

Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.