Các cách xuất giá trị trong JavaScript - JavaScript Output

 • Thanh Vo

  Tác giả

  Thanh Vo

 • Ngày đăng

  24 thg 11, 2022

 • Số lượt xem

  844 lượt xem


Trong JavaScript để xem các giá trị biến hoặc debug ta có thể sử dụng các cách sau đây để xem được giá trị biến hiện tại.

Sử dụng innerHTML

Để truy cập một phần tử HTML, JavaScript có thể sử dụng phương thức document.getElementById(id).

Thuộc tính id xác định phần tử HTML. Thuộc tính innerHTML xác định nội dung HTML:

<!DOCTYPE html> <html> <body>  <h1>Demo JavaScript</h1> <p>Đoạn văn bản.</p>  <p id="demo"></p>  <script> document.getElementById("demo").innerHTML = 5 + 6; </script>  </body> </html>

 

Thay đổi thuộc tính innerHTML của phần tử HTML là một cách phổ biến để hiển thị dữ liệu trong HTML.

Sử dụng document.write()

Đối với mục đích thử nghiệm, sẽ tiện lợi hơn khi sử dụng document.write():

<!DOCTYPE html> <html> <body>  <h1>Demo JavaScript</h1> <p>Đoạn văn bản.</p>  <script> document.write(5 + 6); </script>  </body> </html>

 

Lưu ý: Sử dụng document.write() sau khi tải HTML, sẽ xóa tất cả HTML hiện có:

<!DOCTYPE html> <html> <body>  <h1>Demo JavaScript</h1> <p>Đoạn văn bản.</p>  <button type="button" onclick="document.write(5 + 6)">Thử nó</button>  </body> </html>

 

Chỉ nên sử dụng phương thức document.write() để thử nghiệm.

Sử dụng window.alert()

Bạn có thể sử dụng alert để hiển thị dữ liệu:

<!DOCTYPE html> <html> <body>  <h1>Demo JavaScript</h1> <p>Đoạn văn bản.</p>  <script> window.alert(5 + 6); </script>  </body> </html>

 

Bạn có thể bỏ qua từ khóa window.

Trong JavaScript, đối tượng window là đối tượng phạm vi global. Điều này có nghĩa là các biến, thuộc tính và phương thức theo mặc định thuộc về đối tượng window. Điều này cũng có nghĩa là việc chỉ định từ khóa window là tùy chọn:

<!DOCTYPE html> <html> <body>  <h1>Demo JavaScript</h1> <p>Đoạn văn bản.</p>  <script> alert(5 + 6); </script>  </body> </html>

 

Sử dụng console.log()

 


Tổng số đánh giá: 2

Xếp hạng: 4.5 / 5 sao

Liên Kết Chia Sẻ

Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.