Số trong Javascript - JavaScript Numbers

 • Như

  Tác giả

  Như

 • Ngày đăng

  29 thg 11, 2023

 • Số lượt xem

  106 lượt xem


Hiểu về kiểu dữ liệu số trong JavaScript, cách thực hiện các phép toán số học cơ bản, và biểu diễn số trong máy tính.

Trong lập trình JavaScript, số là một loại dữ liệu quan trọng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng và làm việc với số trong JavaScript một cách thú vị và chi tiết.

number

Loại Số Trong JavaScript

JavaScript chỉ có một loại số. Số có thể được viết với hoặc không có dấu thập phân.

let x = 3.14; // Một số với dấu thập phân
let y = 3; // Một số không có dấu thập phân

 

Số lớn hoặc nhỏ có thể được viết bằng cách sử dụng ký hiệu khoa học (chỉ số mũ):

let x = 123e5; // 12300000
let y = 123e-5; // 0.00123

 

Số Trong JavaScript Luôn Là Số Thực 64-bit

Khác với nhiều ngôn ngữ lập trình khác, JavaScript không định nghĩa các loại số khác nhau như số nguyên, số ngắn, số dài, số thực v.v.

Trong JavaScript, số luôn được lưu trữ dưới dạng số thực 64-bit theo tiêu chuẩn IEEE 754 quốc tế.

Định dạng này lưu trữ số trong 64 bit, trong đó phần số (phần thập phân) được lưu trữ trong bit từ 0 đến 51, phần mũ trong bit từ 52 đến 62, và dấu trong bit 63:

Giá trị (gọi là phần tử/Mantissa)

Dấu

52 bit (0 - 51)

11 bit (52 - 62)

1 bit (63)

Độ Chính Xác Của Số Nguyên

Số nguyên (số không có dấu chấm thập phân hoặc chỉ số mũ) có độ chính xác lên đến 15 chữ số.

let x = 999999999999999; // x sẽ là 999999999999999
let y = 9999999999999999; // y sẽ là 10000000000000000

 

Số chữ số thập phân tối đa là 17.

Sự Khác Biệt Giữa Cộng và Nối Chuỗi

JavaScript sử dụng toán tử + cho cả phép cộng và nối chuỗi.

 • Nếu bạn cộng hai số, kết quả sẽ là một số:
let x = 10;
let y = 20;
let z = x + y; // z sẽ là 30

 

 • Nếu bạn cộng hai chuỗi, kết quả sẽ là sự nối chuỗi:
let x = "10";
let y = "20";
let z = x + y; // z sẽ là "1020"

 

 • Nếu bạn cộng một số và một chuỗi, kết quả cũng là sự nối chuỗi:
let x = 10;
let y = "20";
let z = x + y; // z sẽ là "1020"

 

Hãy lưu ý sự khác biệt này để tránh những hiểu lầm không mong muốn.

Chuỗi Số

Chuỗi trong JavaScript có thể chứa nội dung số:

let x = 100; // x là một số
let y = "100"; // y là một chuỗi

 

JavaScript sẽ cố gắng chuyển đổi chuỗi thành số trong tất cả các phép toán số học.

Tổng Kết

Trong bài viết này, chúng ta đã khám phá các khái niệm cơ bản về số trong JavaScript. Sự linh hoạt của số thực 64-bit, cách sử dụng toán tử +, và cách chuỗi và số tương tác. Để hiểu rõ hơn, hãy kiểm tra Tham Khảo Toàn Bộ Số Trong JavaScript.

Hãy tiếp tục học và áp dụng kiến thức này vào các dự án thực tế của bạn. Chúc bạn có những trải nghiệm lập trình thú vị!


Tổng số đánh giá: 0

Xếp hạng: 5 / 5 sao

Liên Kết Chia Sẻ

Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.