Tạo bóng đổ cho phần tử trong CSS - CSS Box Shadow

 • Thắng

  Tác giả

  Thắng

 • Ngày đăng

  3 thg 11, 2023

 • Số lượt xem

  171 lượt xem


Box shadow trong CSS là một thuộc tính cho phép bạn thêm bóng cho một phần tử HTML. Nó tạo ra hiệu ứng bóng đổ xung quanh phần tử, giúp nó nổi bật hoặc tạo chiều sâu.

CSS box-shadow Property

 

Tiếp tục về hiệu ứng đổ bóng của bài trước ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu và áp dùng các thuộc tính đổ bóng cho các phần tử với thuộc tính box-shadow

 

Lưu ý: Để làm được giống như các ví dụ bên dưới các bạn cần tạo ra 1 file HTML với đoạn mã HTML sau để hiển thị phần tử cho chúng ta dễ nhìn thấy sự thay đổi khi thêm thuộc tính CSS vào phần tử đó.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style> 
div {
  width: 300px;
  height: 100px;
  padding: 15px;
  background-color: coral;
  box-shadow: 10px 10px;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>The box-shadow Property</h1>
<div>This is a div element with a box-shadow</div>
</body>
</html>

 

 

 

Specify a Horizontal and a Vertical Shadow

 

Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu thuộc tính cơ bản nhất của đổ bóng là bóng ngang và bóng dọc. Trong hầu hết các trường hợp nếu chúng ta không thêm thuộc tính đổi màu thì màu mặc định của bóng là màu văn bản hiện tại của phần tử. Ví dụ:

div {
  box-shadow: 10px 10px;
}

 

Kết quả sẽ phần tử của chúng ta sẽ đổ bóng màu đen giống với màu text với độ dày chiều ngang 10px và chiều dọc 10px như hình:

 

 

Specify a Color for the Shadow

 

Tiếp theo chúng ta sẽ thử thêm thuộc tính đổi màu bóng đổ của phần tử trên. Ví dụ sau đây chúng ta sẽ đổi thành màu lightblue:

div {
  box-shadow: 10px 10px lightblue;
}

 

Sau khi thêm thuộc tính lightblue vào bóng đổ của phần tử sẽ đổi thành màu như hình minh họa dưới đây:

 

 

Add a Blur Effect to the Shadow

 

Thêm hiệu ứng làm mờ(blur) cho bóng đổ của phần tử. Ví dụ này chúng ta sẽ để độ làm mờ là 5px:

div {
  box-shadow: 10px 10px 5px lightblue; 
}

 

Với độ làm mờ là 5px thì bóng đổ sẽ giống như hình minh họa dưới đây:

 

 

Set the Spread Radius of the Shadow

 

Tiếp theo nếu bạn muốn kích thước bóng đổ của phần tử rộng hơn bạn có thể thêm tham số trải rộng để xác định bán kính trải rộng. Giá trị dương sẽ làm tăng kích thước của bóng còn giá trị âm sẽ làm giảm kích thước của bóng. Ví dụ:

div {
  box-shadow: 10px 10px 5px 12px lightblue;
}

 

 

Ví dụ trên chúng ta đã thêm tham số với bán kính trải rộng là 12px, điều này sẽ làm bóng đổ của phần tử rộng hơn có thể so sánh hai hình dưới đây để thấy rõ hơn về độ rộng của bóng:

- Trước khi thêm:

 

- Sau khi thêm tham số 12px:

 

 

Set the inset Parameter

 

Với thuộc tính inset  trong CSS bạn có thể thay đổi bóng từ bóng ngoài (bóng đầu) thành bóng trong. Ví dụ:

div {
  box-shadow: 10px 10px 5px lightblue inset;
}

 

Trong ví dụ trên chúng ta đã thêm thuộc tính inset vào sau thuộc tình màu(lightblue) để thay đổi chiều của bóng ngoài thành bóng trong như hình :

 

 

Add Multiple Shadows

 

Trong CSS một phần tử cũng có thể có nhiều bóng đổ. Ví dụ:

div {
  box-shadow: 5px 5px blue, 10px 10px red, 15px 15px green;
}

 

 

 

CSS Shadow Properties

Tổng kết lại sau 2 bài học về Hiệu ứng đổ bóng trong CSS chúng ta có 2 thuộc tinh sau:

Property Description
box-shadow Thuộc tính này dùng để thêm một hoặc nhiều bóng vào một phần tử.
text-shadow Thuộc tính này dùng để thêm một hoặc nhiều bóng vào một kiểu text.

 

 

 

 


Tổng số đánh giá: 0

Xếp hạng: 5 / 5 sao

Danh sách bài học về CSS

Liên Kết Chia Sẻ

Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.