CSS Pseudo-classes

 • Thanh Vo

  Tác giả

  Thanh Vo

 • Ngày đăng

  8 thg 11, 2022

 • Số lượt xem

  131 lượt xem


CSS Pseudo-classes dùng để CSS cho các element ở trạng thái đặc biệt như khi được hover, focus, active,...

Advertisement

Cú pháp

Cú pháp của pseudo-classes:

selector:pseudo-class {  property: value; }

 

Anchor Pseudo-classes

Các link có thể được hiển thị theo nhiều cách khác nhau:

/* unvisited link */ a:link {  color: #FF0000; }  /* visited link */ a:visited {  color: #00FF00; }  /* mouse over link */ a:hover {  color: #FF00FF; }  /* selected link */ a:active {  color: #0000FF; }

Lưu ý: a: hover PHẢI đến sau a:linka:visited trong định nghĩa CSS để có hiệu quả! a: active PHẢI đến sau a:hover vào định nghĩa CSS để có hiệu quả! Tên Pseudo-class không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Pseudo-classes và HTML Classes

Các Pseudo-classes có thể được kết hợp với các classes HTML:

Khi bạn di chuột qua link trong ví dụ, nó sẽ thay đổi màu sắc:

a.highlight:hover {  color: #ff0000; }

 

Hover trên <div>

Ví dụ về việc sử dụng :hover pseudo-class trên element <div>:

div:hover {  background-color: blue; }

 

Tooltip Hover đơn giản

Di chuột qua element <div> để hiển thị element <p> (như tooltip):

p {  display: none;  background-color: yellow;  padding: 20px; }  div:hover p {  display: block; }

 

:first-child Pseudo-class

:first-child pseudo-class khớp với một element được chỉ định là element con đầu tiên của một element khác.

Trong ví dụ sau, selector khớp với bất kỳ element <p> nào là element con đầu tiên của bất kỳ element nào:

p:first-child {  color: blue; }

 

:lang Pseudo-class

:lang pseudo-class cho phép bạn xác định các quy tắc đặc biệt cho các ngôn ngữ khác nhau.

Trong ví dụ dưới đây, :lang xác định dấu ngoặc kép cho element <q> với lang = "no":

<html> <head> <style> q:lang(no) {  quotes: "~" "~"; } </style> </head> <body>  <p>Văn bản <q lang="no">Đoạn văn bên trong dấu ngoặt kép</q> Văn bản.</p>  </body> </html>

Tổng số đánh giá: 0

Xếp hạng: 5 / 5 sao

Danh sách bài học về CSS

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ: