Cú pháp trong CSS - CSS Syntax

 • Thanh Vo

  Tác giả

  Thanh Vo

 • Ngày đăng

  9 thg 9, 2022

 • Số lượt xem

  281 lượt xem


Các cú pháp cơ bản trong CSS cho người mới bắt đầu.

Advertisement

Cú pháp trong CSS

 

Selector trỏ đến phần tử HTML mà bạn muốn style.

Bên trong khối lệnh chứa những cặp thuộc tính và giá trị được ngăn cách bởi dấu chấm phẩy.

Thuộc tính và giá trị được ngăn cách bởi dấu hai chấm.

Khối lệnh được bao quanh bởi dấu ngoặc kép.

Ví dụ

Trong ví dụ này, tất cả thẻ <p> được căn giữa với màu chữ đỏ:

p {  color: red;  text-align: center; }

 

Giải thích ví dụ

 • p là một selector trong CSS, nó trỏ đến toàn bộ thẻ <p> trong trang HTML.
 • color là một thuộc tính và red giá trị của thuộc tính.
 • text-align là một thuộc tính và center giá trị của thuộc tính.

Tổng số đánh giá: 0

Xếp hạng: 5 / 5 sao

Danh sách bài học về CSS

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ: