Các từ khoá về màu sắc trong CSS - CSS Color Keywords

 • Thanh Vo

  Tác giả

  Thanh Vo

 • Ngày đăng

  14 thg 11, 2022

 • Số lượt xem

  397 lượt xem


Tìm hiểu về các từ khoá liên quan đến màu sắc trong CSS.

Từ khoá transparent

Từ khóa transparent được sử dụng để làm cho màu trong suốt. Nó thường được sử dụng để tạo màu nền trong suốt cho một element.

body {  background-image: url("paper.gif"); }  div {  background-color: transparent; }

 

Lưu ý: Từ khóa transparent tương đương với rgba (0,0,0,0). Giá trị màu RGBA là phần mở rộng của các giá trị màu RGB với kênh alpha - chỉ định độ mờ cho một màu.

Từ khoá currentcolor

Từ khóa currentcolor giống như một biến giữ giá trị hiện tại của thuộc tính màu của một element.

Từ khóa này có thể hữu ích nếu bạn muốn một màu cụ thể nhất quán trong một element hoặc một trang.

div {  color: blue;  border: 10px solid currentcolor; }

 

Trong ví dụ này, màu nền của <div> được đặt thành giá trị màu hiện tại của body element:

body {  color: purple; }  div {  background-color: currentcolor; }

 

Trong ví dụ này, màu đường viền và màu bóng của <div> được đặt thành giá trị màu hiện tại của body element:

body {  color: green; }  div {  box-shadow: 0px 0px 15px currentcolor;  border: 5px solid currentcolor; }

 

Từ khoá inherit

Từ khóa inherit chỉ định rằng một thuộc tính sẽ kế thừa giá trị của nó từ element cha của nó.

Từ khóa inherit có thể được sử dụng cho bất kỳ thuộc tính CSS nào và trên bất kỳ element HTML nào.

div {  border: 2px solid red; }  span {  border: inherit; }

Tổng số đánh giá: 0

Xếp hạng: 5 / 5 sao

Danh sách bài học về CSS

Liên Kết Chia Sẻ

Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.