CSS inline-block

 • Thanh Vo

  Tác giả

  Thanh Vo

 • Ngày đăng

  7 thg 11, 2022

 • Số lượt xem

  129 lượt xem


Advertisement

Display: inline-block

So với display: inline, sự khác biệt chính là display: inline-block cho phép thiết lập chiều rộng và chiều cao element.

Ngoài ra, với display: inline-block, margin/padding trên cùng và dưới cùng được cho phép, nhưng với display: inline thì không.

So với display: block, sự khác biệt chính là display: inline-block không thêm dấu ngắt dòng sau element, vì vậy element có thể nằm cạnh các element khác.

Ví dụ sau cho thấy sự khác nhau của display:  display: inline, display: inline-blockdisplay: block:

span.a {  display: inline; /* the default for span */  width: 100px;  height: 100px;  padding: 5px;  border: 1px solid blue;  background-color: yellow; }  span.b {  display: inline-block;  width: 100px;  height: 100px;  padding: 5px;  border: 1px solid blue;  background-color: yellow; }  span.c {  display: block;  width: 100px;  height: 100px;  padding: 5px;  border: 1px solid blue;  background-color: yellow; }

 

Sử dụng inline-block tạo Navigation Links

Một cách sử dụng phổ biến để sử dụng display: inline-block là hiển thị các mục trong danh sách theo chiều ngang thay vì chiều dọc. Ví dụ sau tạo navigation links:

.nav {  background-color: yellow;  list-style-type: none;  text-align: center;   padding: 0;  margin: 0; }  .nav li {  display: inline-block;  font-size: 20px;  padding: 20px; }

Tổng số đánh giá: 0

Xếp hạng: 5 / 5 sao

Danh sách bài học về CSS

Tin tức mới

Tin tức thú vị

Nhà tài trợ: