Hiệu ứng chuyển tiếp CSS - CSS Transitions

 • Thắng

  Tác giả

  Thắng

 • Ngày đăng

  14 thg 11, 2023

 • Số lượt xem

  130 lượt xem


CSS Transitions là một cơ chế trong CSS cho phép bạn kiểm soát hiệu ứng chuyển động khi các thuộc tính của một phần tử thay đổi giá trị.

CSS Transitions - Hiệu ứng chuyển tiếp trong CSS

 

Chuyển tiếp CSS cho phép bạn thay đổi giá trị thuộc tính một cách trơn tru trong một khoảng thời gian nhất định.

Di chuột qua phần tử sẽ có hiệu ứng chuyển tiếp CSS, hình ảnh minh họa:

 

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về các thuộc tính sau:

 • transition
 • transition-delay
 • transition-duration
 • transition-property
 • transition-timing-function

 

Browser Support for Transitions - Trình duyệt hỗ trợ cho hiệu ứng chuyển đổi

Các chỉ số trong bảng chỉ định phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ thuộc tính.

 

 

How to Use CSS Transitions? - Làm sao để sử dụng chuyển tiếp CSS?

Để tạo hiệu ứng chuyển tiếp, bạn phải xác định hai thứ:

 - Thuộc tính CSS mà bạn muốn thêm hiệu ứng vào.

 -  Thời gian của hiệu ứng.

*Lưu ý: Nếu phần thời lượng không được chỉ định, hiệu ứng chuyển đổi sẽ không xảy ra vì giá trị mặc định là 0.

Ví dụ sau đây hiển thị phần tử <div> màu đỏ 100px * 100px. Phần tử <div> cũng đã xác định hiệu ứng chuyển tiếp cho thuộc tính width, với thời lượng là 2 giây:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style> 
div {  width: 100px;  height: 100px;  background: red;  transition: width 2s; }
div:hover {  width: 300px; }
</style>
</head>
<body>
<h1>The transition Property</h1>
<p>Hover over the div element below, to see the transition effect:</p>
<div></div>
</body> </html>

 

Sau khi thực hiện ví dụ trên chúng ta sẽ có kết quả như hình:

Sau 2 giây box thẻ div màu đỏ của chúng ta sẽ có hiệu ứng từ từ dài ra đến khi chiều dài (width) = 300px

 

Lưu ý rằng khi con trỏ di chuột ra khỏi phần tử, nó sẽ dần dần thay đổi về kiểu dáng ban đầu.

 

Change Several Property Values - Thay đổi một số giá trị của thuộc tính

Ví dụ sau đây thêm hiệu ứng chuyển tiếp cho cả thuộc tính chiều rộng và chiều cao, với thời lượng là 2 giây cho chiều rộng và 4 giây cho chiều cao:

div {  transition: width 2s, height 4s; }

Khi di con trỏ chuột vào  sau 2s chiều rộng sẽ tăng lên 300px trong khi đó 2s tiếp theo box sẽ tăng chiều cao cho đến khi đạt 300px

 

 

Specify the Speed Curve of the Transition - Xác định đường cong tốc độ của quá trình chuyển đổi

 

Thuộc tính chức năng chuyển tiếp thời gian xác định đường cong tốc độ của hiệu ứng chuyển tiếp.

Thuộc tính chức năng chuyển đổi thời gian có thể có các giá trị sau:

 • ease - chỉ định hiệu ứng chuyển tiếp với khởi đầu chậm, sau đó nhanh, rồi kết thúc chậm (đây là mặc định)
 • linear - chỉ định hiệu ứng chuyển tiếp với cùng tốc độ từ đầu đến cuối
 • ease-in - chỉ định hiệu ứng chuyển tiếp với khởi đầu chậm
 • ease-out - chỉ định hiệu ứng chuyển tiếp với kết thúc chậm
 • ease-in-out - chỉ định hiệu ứng chuyển tiếp với phần bắt đầu và kết thúc chậm
 • cubic-bezier(n,n,n,n) -cho phép bạn xác định các giá trị của riêng mình trong hàm cubic-bezier()

 

Ví dụ sau đây cho thấy một số đường cong tốc độ khác nhau có thể được sử dụng:

#div1 {transition-timing-function: linear;}
#div2 {transition-timing-function: ease;}
#div3 {transition-timing-function: ease-in;}
#div4 {transition-timing-function: ease-out;}
#div5 {transition-timing-function: ease-in-out;}

 

Delay the Transition Effect - Trì hoãn hiệu ứng chuyển tiếp

Thuộc tính transition-delay chỉ định độ trễ (tính bằng giây) cho hiệu ứng chuyển tiếp.

Ví dụ sau có độ trễ 1 giây trước khi bắt đầu:
div {  transition-delay: 1s; }

 

Transition + Transformation - Chuyển tiếp + Chuyển đổi

Ví dụ sau thêm hiệu ứng chuyển tiếp vào phép biến đổi:

div {  transition: width 2s, height 2s, transform 2s; }

 

CSS Transition Properties - Các thuộc tính chuyển tiếp CSS

Bảng sau liệt kê tất cả các thuộc tính chuyển tiếp CSS:

Property(Thuộc tính) Description(Mô tả)
transition Thuộc tính dùng để đặt bốn thuộc tính chuyển tiếp thành một thuộc tính duy nhất
transition-delay Xác định độ trễ (tính bằng giây) cho hiệu ứng chuyển tiếp
transition-duration Xác định số giây hoặc mili giây mà hiệu ứng chuyển tiếp cần để hoàn thành
transition-property Chỉ định tên của thuộc tính CSS hiệu ứng chuyển tiếp
transition-timing-function Xác định tốc độ nhanh hay chậm của hiệu ứng chuyển tiếp

Tổng số đánh giá: 0

Xếp hạng: 5 / 5 sao

Danh sách bài học về CSS

Liên Kết Chia Sẻ

Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.