PHP là gì?

 • Thanh Vo

  Tác giả

  Thanh Vo

 • Ngày đăng

  10 thg 6, 2023

 • Số lượt xem

  877 lượt xem


Ngôn ngữ PHP là từ viết tắt của Personal Home Page nay đã chuyển thành Hypertext Preprocessor. Thuật ngữ này là một dạng mã lệnh hoặc một chuỗi ngôn ngữ kịch bản được dùng để phát triển các ứng dụng web chạy trên máy chủ

Những điều bạn nên biết trước khi tìm hiểu về PHP

Trước khi tiếp tục, bạn nên có hiểu biết cơ bản về những điều sau:

PHP là gì?

 • PHP là từ viết tắt của "PHP: Bộ tiền xử lý siêu văn bản"
 • PHP là một ngôn ngữ kịch bản mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi
 • Các tập lệnh PHP được thực thi trên máy chủ PHP được tải xuống và sử dụng miễn phí

PHP File là gì?

 • Các tệp PHP có thể chứa văn bản, HTML, CSS, JavaScript và PHP
 • Mã PHP được thực thi trên máy chủ và kết quả được trả về trình duyệt dưới dạng HTML thuần túy
 • Các tệp PHP có phần mở rộng ".php"

PHP có thể làm gì?

 • PHP có thể tạo nội dung trang động
 • PHP có thể tạo, mở, đọc, ghi, xóa và đóng tệp trên máy chủ
 • PHP có thể thu thập dữ liệu biểu mẫu PHP có thể gửi và nhận cookie
 • PHP có thể thêm, xóa, sửa đổi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của bạn
 • Có thể sử dụng PHP để kiểm soát quyền truy cập của người dùng PHP có thể mã hóa dữ liệu

Tại sao lại chọn PHP?

 • PHP chạy trên nhiều nền tảng khác nhau (Windows, Linux, Unix, Mac OS X, v.v.)
 • PHP tương thích với hầu hết các máy chủ được sử dụng ngày nay (Apache, IIS, v.v.)
 • PHP hỗ trợ nhiều loại cơ sở dữ liệu
 • PHP miễn phí. Tải xuống từ nguồn PHP chính thức: www.php.net PHP rất dễ học và chạy hiệu quả ở phía máy chủ

Có gì mới trong PHP 7?

 • PHP 7 nhanh hơn nhiều so với bản phát hành ổn định phổ biến trước đó (PHP 5.6)
 • PHP 7 đã cải thiện Xử lý lỗi
 • PHP 7 hỗ trợ Khai báo kiểu chặt chẽ hơn cho các đối số hàm
 • PHP 7 hỗ trợ các toán tử mới (như toán tử tàu vũ trụ: <=>)

Tổng số đánh giá: 1

Xếp hạng: 5.0 / 5 sao