Cú pháp cơ bản cho lập trình viên PHP - PHP Syntax

 • Như

  Tác giả

  Như

 • Ngày đăng

  1 thg 11, 2023

 • Số lượt xem

  1058 lượt xem


Mô tả: Cú pháp PHP là nền tảng quan trọng cho việc viết mã PHP hiệu quả. Bài viết này sẽ cung cấp kiến thức về cú pháp cơ bản của PHP, giúp bạn hiểu cách viết mã PHP. Hãy cùng tìm hiểu về cách khai báo biến, điều kiện, vòng lặp và hơn thế nữa !

PHP là một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ và phổ biến được sử dụng rộng rãi trong phát triển ứng dụng web. Để viết mã PHP hiệu quả, bạn cần hiểu về cú pháp cơ bản của PHP. Dưới đây là một số khái niệm quan trọng.

Khai báo một đoạn mã PHP

Một đoạn mã PHP bắt đầu bằng ký hiệu <?php và kết thúc bằng ?>.

Dưới đây là một ví dụ cơ bản:

<?php
// Đoạn mã PHP ở đây
 ?>

 

Đoạn mã PHP có thể được đặt ở bất kỳ vị trí nào trong tài liệu HTML. Thông thường, bạn sẽ tìm thấy chúng trong thẻ `<body>` để tạo nội dung động trên trang web.

Hiển thị dữ liệu

Để hiển thị thông tin cho người dùng, bạn sử dụng lệnh echo hoặc print. Dưới đây là một ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<?php
echo "Hello World!";
?>
</body>
</html>

 

Lệnh echo hoặc print được sử dụng để đưa ra kết quả trên trình duyệt của người dùng.

Kết thúc câu lệnh

Tất cả câu lệnh PHP kết thúc bằng dấu chấm phẩy ;. Việc này quan trọng để phân biệt giữa các câu lệnh khác nhau.

Phân biệt chữ hoa chữ thường trong PHP

Trong PHP, các từ khóa như if, else, while, echo, và nhiều từ khóa khác không phân biệt chữ hoa và chữ thường. Điều này có nghĩa là bạn có thể viết chúng bằng bất kỳ cách nào bạn muốn. Dưới đây là ví dụ:

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<?php
ECHO "Hello World!<br>";
echo "Hello World!<br>";
EcHo "Hello World!<br>";
?>
</body>
</html>

 

Lưu ý: Tuy nhiên tất cả các tên biến đều phân biệt chữ hoa chữ thường!

 

Tuy nhiên, khi bạn khai báo biến, PHP nhạy cảm với trường hợp. Điều này có nghĩa rằng biến $color, $COLOR, và $coLOR được xem xét là ba biến khác nhau.

<?php
$color = "red";
echo "My car is " . $color . "<br>";
echo "My house is " . $COLOR . "<br>";
echo "My boat is " . $coLOR . "<br>";
?>

 

Cú pháp PHP cơ bản là nền tảng quan trọng cho việc phát triển ứng dụng web sáng tạo và mạnh mẽ. Hiểu rõ cú pháp này sẽ giúp bạn viết mã PHP một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Đừng ngần ngại khám phá thêm và bắt đầu tạo ra các ứng dụng web động đầy thú vị bằng PHP!


Tổng số đánh giá: 0

Xếp hạng: 5 / 5 sao

Liên Kết Chia Sẻ

Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.