Biến trong PHP - PHP Variable

 • Như

  Tác giả

  Như

 • Ngày đăng

  1 thg 11, 2023

 • Số lượt xem

  609 lượt xem


Biến là "cái hộp" cho việc lưu trữ thông tin trong lập trình PHP. Bài viết này sẽ giới thiệu về biến trong PHP, cách khai báo biến và quy tắc cho tên biến. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về cách sử dụng biến để lưu trữ và xử lý dữ liệu.

Biến trong PHP là một yếu tố quan trọng cho việc lưu trữ và xử lý thông tin trong chương trình. Dưới đây là một số khái niệm quan trọng về biến.

Khai báo biến trong PHP

Trong PHP, một biến bắt đầu bằng ký tự $, tiếp theo là tên của biến. Ví dụ:

<?php
$txt = "Hello world!";
$x = 5;
$y = 10.5;
?>

 

Sau khi các câu lệnh trên được thực hiện, biến $txt sẽ chứa giá trị "Hello world!", biến $x sẽ chứa giá trị 5, và biến $y sẽ chứa giá trị 10.5.

Lưu ý: Khi bạn gán giá trị văn bản cho một biến, hãy đặt dấu ngoặc kép xung quanh giá trị.

 

Lưu ý: Khác với các ngôn ngữ lập trình khác, PHP không yêu cầu lệnh để khai báo biến. Biến được tạo ra ngay lập tức khi bạn gán giá trị cho nó.

 

Think of variables as containers for storing data.

 

Quy tắc đặt tên biến PHP

 • Tên biến trong PHP phải tuân theo các quy tắc sau:
 • Bắt đầu bằng dấu $, sau đó là tên của biến.
 • Tên biến phải bắt đầu bằng một ký tự hoặc dấu gạch dưới _.
 • Tên biến không thể bắt đầu bằng một số.
 • Tên biến chỉ có thể chứa các ký tự chữ cái, số và dấu gạch dưới (A-z, 0-9 và _).
 • Tên biến phân biệt chữ hoa chữ thường, tức là $age$AGE là hai biến khác nhau.
Lưu ý: Tên biến trong PHP phân biệt trường hợp!

 

Xuất giá trị của biến ra màn hình - Output Variables

Lệnh echo trong PHP thường được sử dụng để đưa ra thông tin lên màn hình.

Dưới đây là một ví dụ về cách hiển thị văn bản và giá trị từ biến:

<?php
$txt = "W3Schools.com";
echo "I love $txt!";
?>

 

Lệnh echo cũng có thể sử dụng để xuất tổng của hai biến:

<?php
$x = 5;
 $y = 4;
 echo $x + $y;
?>

 

PHP là ngôn ngữ linh hoạt

PHP tự động xác định loại dữ liệu của biến dựa trên giá trị của nó. Điều này có nghĩa rằng bạn có thể thực hiện các thao tác như cộng chuỗi và số nguyên mà không gây ra lỗi.

Trong PHP 7, có khả năng định kiểu dữ liệu. Điều này cho phép bạn xác định kiểu dữ liệu mong muốn khi khai báo một hàm, và nếu định kiểu cứng nhắc được kích hoạt, nó sẽ ném ra một "Fatal Error" nếu có sai khớp kiểu dữ liệu.

Bạn sẽ tìm hiểu thêm về định kiểu nghiêm ngặt - strict và không nghiêm ngặt - non-strict, khai báo kiểu dữ liệu trong bài về Hàm trong PHP.


Tổng số đánh giá: 0

Xếp hạng: 5 / 5 sao

Liên Kết Chia Sẻ

Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.