Hướng dẫn cách hiển thị ra màn hình - PHP Echo và Print Statements

 • Như

  Tác giả

  Như

 • Ngày đăng

  1 thg 11, 2023

 • Số lượt xem

  131 lượt xem


Trong PHP, có hai cách cơ bản để hiển thị kết quả: sử dụng echo và print. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu cách sử dụng echo và print để đưa thông tin ra màn hình.

Chúng tôi sẽ giải thích sự khác biệt giữa chúng, cách sử dụng với văn bản và biến, và khi nào nên sử dụng mỗi câu lệnh trong các tình huống khác nhau.

Câu Lệnh echo và print trong PHP

echoprint là hai cách gần giống nhau để hiển thị dữ liệu trên màn hình. Chúng được sử dụng để đưa thông tin ra màn hình cho người dùng.

Mặc dù chúng tương tự, nhưng có một số khác biệt quan trọng giữa chúng.

Câu lệnh echo trong PHP

Câu lệnh echo có thể được sử dụng có hoặc không có dấu ngoặc: echo hoặc echo().

Hiển thị Văn Bản:

Ví dụ sau cho thấy cách sử dụng câu lệnh echo để hiển thị văn bản (lưu ý rằng văn bản có thể chứa đánh dấu HTML):

<?php
echo "<h2>PHP is Fun!</h2>";
echo "Hello world!<br>";
echo "I'm about to learn PHP!<br>";
echo "This ", "string ", "was ", "made ", "with multiple parameters.";
?>

 

Hiển thị Biến:

Ví dụ sau cho thấy cách sử dụng câu lệnh echo để hiển thị văn bản và biến:

<?php
$txt1 = "Learn PHP";
$txt2 = "W3Schools.com";
$x = 5;
$y = 4;
echo "<h2>" . $txt1 . "</h2>";
echo "Study PHP at " . $txt2 . "<br>";
echo $x + $y;
?>  

 

Câu lệnh print trong PHP

Câu lệnh print cũng có thể được sử dụng có hoặc không có dấu ngoặc: print hoặc print().

Hiển thị Văn Bản:

Ví dụ sau cho thấy cách sử dụng câu lệnh print để hiển thị văn bản (lưu ý rằng văn bản có thể chứa đánh dấu HTML):

<?php
print "<h2>PHP is Fun!</h2>";
print "Hello world!<br>";
print "I'm about to learn PHP!";
?>

     

Hiển thị Biến:

Ví dụ sau cho thấy cách sử dụng câu lệnh print để hiển thị văn bản và biến:

<?php
$txt1 = "Learn PHP";
$txt2 = "W3Schools.com";
$x = 5;
$y = 4;
print "<h2>" . $txt1 . "</h2>";
print "Study PHP at " . $txt2 . "<br>";
print $x + $y;
?>

     

So Sánh echo và print:

echoprint tương tự nhưng có một số khác biệt. echo không trả về giá trị, trong khi print có giá trị trả về là 1 để có thể sử dụng trong biểu thức. echo có thể nhận nhiều tham số (mặc dù việc này hiếm khi sử dụng) trong khi print chỉ có thể nhận một đối số. echo cũng hiệu suất hơn một chút so với print.

Với hiểu biết về cách sử dụng echoprint, bạn có thể hiển thị thông tin một cách hiệu quả trong các ứng dụng PHP của mình.


Tổng số đánh giá: 0

Xếp hạng: 5 / 5 sao

Liên Kết Chia Sẻ

Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.